Olet täällä

Turun yliopiston eettiseen toimikuntaan haetaan opiskelijajäsentä kolmivuotiskaudelle

Hakukuulutus | 13.9.2016

Turun yliopiston eettiseen toimikuntaan haetaan yhtä opiskelijajäsentä 1.10.2016. alkavalle kolmivuotiskaudelle. Turun yliopiston eettinen toimikunta edistää ja valvoo tutkimuseettistä toimintaa yliopistolla ja tekee ennakkoarviointeja tutkimusten eettisyydestä. Toimikunnassa toimii yksi opiskelijajäsen.

 

Turun yliopiston eettisen toimikunnan tehtävänä on

  • aktivoida ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistoissa
  • edistää ja valvoa erityisesti tutkimuseettisen koulutuksen toteutumista yliopistoissa sekä opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä
  • toimia asiantuntijaelimenä yliopistoissa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa
  • arvioida ihmisiin kohdistuvien ei-lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja
  • seurata alan (ei-lääketieteellisen tutkimuksen) kansainvälistä kehitystä
  • seurata alan kansallisen ohjeistuksen laadintaa ja valmistautua kansallisen ohjeistuksen käyttöönottoon Turun yliopistossa

 

Opiskelijajäsentä haetaan eettiseen toimikuntaan toimikaudelle 1.10.2016–30.9.2019.

 

Opiskelijajäsenen haku alkaa tiistaina 13.9.2016. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 25.9.2016 klo 23.59 mennessä. Ylioppilaskunnan hallitus tekee valinnan syyskuun lopulla.


► Hae eettiseen toimikuntaan

 

Opiskelijajäsenen valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnosta, kiinnostus tutkimuseettiseen toimintaan.

 

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, p. +358 44 796 1064