Olet täällä

Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen maksuttomat opinnot tutkinto-opiskelijoille kesällä 2018

Jaa +

Uutinen | 9.4.2018

Avoimen yliopiston opintoja on kesällä 2018 tarjolla Turun yliopiston itse järjestäminä ja Turun kesäyliopiston järjestäminä opintoina. Useimmat yliopiston itse järjestämät opinnot ovat maksuttomia Turun yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Opinnoissa on opiskelijakiintiöt ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Ilmoittautuminen alkoi maanantaina 9.4.

'Turun kesäyliopiston järjestämät opinnot ovat maksullisia kaikille ja niihin ilmoittaudutaan ensin suoraan kesäyliopistoon.

Maksuttomat opinnot (suluissa kiintiöt perustutkinto-opiskelijoille):

KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

 • Kasvatustiede: Kasvatuspsykologia 4 op, verkko-opinnot 1.5. - 13.6. (kiintiö 50)
 • Kasvatustiede: Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op (aineopintoja), verkko-opinnot viikoilla 20 - 22/2018 (kiintiö 20, edeltävät opinnot: perusopinnot)

LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TIEDEKUNTA

Maantieteen perusopintojen opintojaksoja:

 • Johdatus maantieteeseen 5 op
 • Klimatologia 3 op
 • Aluemaantieteen perusteet 5 op
 • Luonnonvarojen maantiede 4 op

Itsenäisesti touko-elokuussa suoritettavat verkkoopinnot (kiintiö 10/opintojakso)

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Hallinto-oikeus 7 op, lähiopetus 4.6. - 27.6. (kiintiö 20, ks. edeltävät opinnot).

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

 • Johtaminen ja organisointi: JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 6 op, lähiopetus 9.5. - 14.6. (kiintiö 30)
 • Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op, lähiopetus 2.5. - 14.5. (kiintiö 50)
 • Yritysjuridiikka: YJ11 Työoikeus 6 op, lähiopetus 15.5. - 6.6. (kiintiö 40)

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Psykologian perusopintojen opintojaksoja:

 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
 • Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op


Itsenäisesti touko-elokuussa suoritettavat verkkoopinnot (kiintiö 10/opintojakso).

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJEN KESKUS

 • Englannin kieli ja liikeviestintä: EN1b Business Communication 2 3 ECTS, lähiopetus 7.5. - 20.6. (kiintiö 10, edeltävät opinnot: EN1a)
 • Ruotsin valmentava kurssi 2 op, lähiopetus 8.5. - 5.6. (kiintiö 20)
 • Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op, lähi- ja verkko-opinnot, aloitus viikolla 22 (kiintiö 15)
 • Saksan kieli ja liikeviestintä: SA1eAb, Kirjallinen liikeviestintä 1 op, verkkokurssi 1.5. - 31.8. (kiintiö 15, edeltävät opinnot: SA0a ja SA0b tai vastaavan laajuiset alkeisopinnot)
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op,  lähiopetus 7.5. - 7.6. (kiintiö 15)

Tutustu kesäopintojen koko tarjontaan ja opetusohjelmiin www.utu.fi/avoin > Opintotarjonta