Olet täällä

Turun yliopisto läpäisi laadunhallinnan uusinta-auditoinnin

Jaa +

Uutinen | 20.6.2017

Turun yliopiston laadunhallintaa auditoitiin eli vertaisarvioitiin lukuvuoden 2014—2015 aikana. Yliopisto ei tällöin läpäissyt kaikkia kansainvälisen ryhmän tarkastelussa olleita teemoja. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjesti tänä keväänä uusinta-auditoinnin. Yliopisto sai auditointiryhmältä kiitosta muun muassa strategian ja laatujärjestelmän tiiviistä yhteydestä ja opiskelijoiden kokemasta kiinnostuksesta yliopiston kehittämiseen.

Uusinta-auditoinnissa tarkasteltiin edellisessä auditoinnissa hyväksymättä jääneitä osioita: laatujärjestelmän kehittämistä, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja aluekehitystyötä sekä laatujärjestelmän kokonaisuutta.

Auditointiraportissa yliopiston vahvuuksiksi mainitaan muun muassa tutkimuksen strateginen kehittäminen ja arviointi, strategian tunnettuus yliopistolaisten joukossa sekä avoin ja luottamukseen perustuva laatukulttuuri. Kiitosta saavat yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sekä Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS:n laadunhallinnan kehittäminen.  

Kehittämiskohteina raportissa mainitaan muun muassa laadunhallinnan ohjausryhmän roolin vahvistaminen ja systemaattisen vastapalautteen antaminen opiskelijapalautteeseen. Lisäksi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunhallinnassa on edelleen kehittämiskohteita. Raportissa esitetään myös huoli sopeutus- ja kehittämisohjelman mahdollisista haittavaikutuksista työskentelyilmapiiriin.

Laatuleima on voimassa kuusi vuotta aina kesäkuuhun 2023 asti. Auditointiraporttiin voi tutustua tarkemmin linkin kautta.

Turun yliopisto sai laatuleiman (yliopiston sivuilla)

Auditointiraportti Karvin sivuilla