Olet täällä

Turun kaupunki myöntää sosiaalista luototusta

Jaa +

Uutinen | 2.11.2018

Turun kaupungilta on voinut hakea lokakuusta alkaen sosiaalista luottoa. Sosiaalisin perustein myönnettävä luotto on yksi vaihtoehto ratkaista taloudellisia ongelmia, estää ylivelkaantumista ja syrjäytymistä sekä tukea itsenäistä pärjäämistä yhteiskunnassa.

TYYn tavoitteena on ollut, että Turun kaupunki ryhtyy myöntämään sosiaalista luottoa vaikeassa elämäntilanteessa oleville. TYYn hallituksen jäsen, kunnallis- ja sosiaalipolitiikasta vastaava Olli-Pekka Paasivirta kommentoi Turun kaupungin päätöstä sosiaalisen luototuksen järjestämisestä:

"On hienoa nähdä, että sosiaalinen luototus on vihdoin otettu käyttöön Turussa. Se on ollut ylioppilaskuntamme pitkäaikainen tavoite, jota on nostettu esille mm. kuntavaalien aikaan. Tästä on varmasti apua myös monille opiskelijoille, joilla on vaikea taloudellinen tilanne. Toivottavasti kaupunki viestii asiasta aktiivisesti ja tieto tavoittaa oikeat henkilöt."

Sosiaalista luottoa voivat hakea pienituloiset ja vähävaraiset turkulaiset, joilla ei ole mahdollisuutta selviytyä nykyisten lainojen hoitomenoista ilman syvempää velkaantumista, mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esimerkiksi puuttuvien vakuuksien tai luottohäiriömerkinnän vuoksi, riittävästi tuloja ja varallisuutta menojen kattamiseen säästämällä kohtuuajassa tai mahdollisuutta saada avustusta tai muuta rahoitusta.

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Se ei vaikuta hakijan mahdollisuuteen saada toimeentulotukea. Sosiaalisen luoton myöntäminen perustuu aina asiakaskohtaiseen harkintaan. Sosiaalisen luoton lainamäärä on vähintään 200 euroa ja enintään 15 000 euroa. Laina-aika on korkeintaan viisi vuotta ja luotosta peritään Suomen Pankin vahvistama viitekorko.

Aiheesta Turun kaupungin sivuilla
Opiskelijan toimeentulosta TYYn sivuilla