Olet täällä

Turun kaupunki jakaa apurahoja ja gradutoimeksiantoja

Uutinen | 2.3.2015

Turun kaupunki on varannut vuodelle 2015 erillisen määrärahan korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen järjestämiseksi.

Kaupungin harjoittelujakso on enimmillään 3 kk:n mittainen ja harjoittelusta maksetaan palkkaa 1 200 € / kk. Harjoittelulla tarkoitetaan tutkintoihin liittyviä käytännön harjoittelujaksoja tai opinnäytetöiden toteuttamista, joita ei vielä ole suoritettu.

Harjoittelupaikat on tarkoitettu Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun Kauppakorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun sekä Turussa toimivien Diakonia-ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskola Novian opiskelijoille. Muiden korkeakoulujen opiskelijoita voidaan palkata harjoittelutehtäviin niiltä tutkinnonaloilta, joita ei voi suorittaa turkulaisissa korkeakouluissa.

Harjoittelupaikat täydentyvät jatkuvasti.

Katso kaupungin harjoittelupaikat

 
Photo credit: JD Hancock