Olet täällä

Toiminta-avustukset vuodelle 2020 on päätetty

Järjestöt | 15.6.2020

TYYn hallitus on kokouksessaan 17/2020 päättänyt vuoden 2020 toiminta-avustusten jaosta. Toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä 80 900 €. Myönnetyt avustukset on nähtävissä TYYn nettisivuilla.

TYY jakaa toiminta-avustuksia järjestöilleen vuosittain. Avustukset myönnetään hakemusta vastaan. Jokainen saapunut hakemus pisteytetään avustustoimikunnan valmisteleman pisteytyskriteeristön mukaisesti. Yksittäisen pisteen arvoksi muodostui tänä vuonna 10,02994724 €. Pisteen arvo saadaan jakamalla TYYn talousarviossa tälle vuodelle varatun toiminta-avustuksen summa kaikkien jaettujen pisteiden yhteenlasketulla summalla. Lisäksi TYY myöntää erikseen Turun ylioppilasteatterille 4 600 € toiminta-avustusta.

Toiminta-avustukset maksetaan järjestön hakemuksessa ilmoittamalle tilille. Lisätietoja avustuksista tai pisteytyksestä voi kysyä avustustoimikunnan puheenjohtajalta Samuli Tähtiseltä (tyy-jarjestot@utu.fi) tai järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityltä (tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi).