Olet täällä

Tiedekuntien johtokuntiin haetaan opiskelijajäseniä 31.12.2023 päättyvälle kaudelle

Hakukuulutus | 15.9.2021

Tiedekuntien johtokuntiin haetaan opiskelijajäseniä 31.12.2023 päättyvälle kaudelle

Tiedekuntien johtokunnat ovat keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan paikka ja tiedekuntien korkein päättävä elin.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi, päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat, tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä sekä päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Opiskelijajäsenten haku alkaa keskiviikkona 15.9.2021. Ehdokkaaksi asettuminen johtokunnan jäseneksi tapahtuu täyttämällä TYYn verkkosivuilta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) maanantaihin 11.10.2021 klo 23.59 mennessä. Ylioppilaskunnan valintatoimikunta valmistelee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien, kauppakorkeakoulun tai laitosten opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä. Valmistelun ja lausuntokierroksen jälkeen opiskelijaedustajien valinnan tekee TYYn hallitus marraskuussa.

► Hae tiedekuntien johtokuntiin

Johtokuntien opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, tiedekunta- ja ainejärjestöjen lausunto tehtävien täyttämisestä, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat yliopiston vaalijohtosäännön määrittelemällä tavalla päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

Tiedekuntien johtokuntiin valittavien opiskelijajäsenten määrät (varsinainen + henkilökohtaiset varajäsenet):

 

Humanistinen tiedekunta (6 + 6)

Kasvatustieteiden tiedekunta (5 + 5)

Lääketieteellinen tiedekunta (5 + 5)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunta (6 + 6)

Oikeustieteellinen tiedekunta (4 + 4)

Teknillinen tiedekunta (4 + 4)

Turun kauppakorkeakoulu (4 + 4)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (3 + 3)

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064