Olet täällä

SYL, SAMOK ja Väestöliitto: huoltajakorotus edistäisi opiskelijaperheiden hyvinvointia

Uutinen | 14.3.2017

Korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestöt Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kehottavat yhdessä Väestöliiton kanssa hallitusta säätämään opintotukeen huoltajakorotuksen perheellisten opiskelijoiden heikon toimeentulotilanteen parantamiseksi.

“Suomen korkeakouluissa opiskelee 20 000 perheellistä opiskelijaa opintotuen turvin. Elokuussa voimaan tulevat opintotukileikkaukset heikentävät erityisesti perheellisten opiskelijoiden täyspäiväisen opiskelun mahdollisuuksia. Säätämällä 100 euron huoltajakorotuksen opintotukeen, korvaisi hallitus perheellisille opiskelijoille tekemiensä opintotukileikkausten negatiiviset vaikutukset”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Anni Koivisto.

“Perheellisten opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa voidaan edistää monella tapaa, mutta huoltajakorotus opintotukeen on tässä kysymyksessä avainasemassa”, linjaa SYL:n puheenjohtaja Riina Lumme.

"Perheelliset opiskelijat ovat jo ennen leikkauksia olleet haavoittuvassa asemassa. Huoltajakorotuksen säätäminen nostaisi Suomen edes ajatuksen tasolla samaan asemaan muiden Pohjoismaiden kanssa, joissa huoltajakorotus on osa opintotukijärjestelmää", sanoo TYYn hallituksen puheenjohtaja Miika Tiainen.

SYL, SAMOK ja Väestöliitto aloittavat 13.3 huoltajakorotus-kampanjan. Kampanjan aikana järjestöt julkaisevat asiantuntija- ja kokemusasiantuntijatekstejä aiheeseen liittyen.

Lisätietoja:

Sosiaalipolitiikan asiantuntija Silja Silvasti, 041 515 2233, etunimi.sukunimi@syl.fi

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Antti Hallia, 050 389 1011, etunimi.sukunimi@samok.fi

Tutkija Anneli Miettinen, 09 2280 5121, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi