Olet täällä

Suomipassi auttaa käyttämään suomen kieltä arjen tilanteissa

Jaa +

Uutinen | 11.9.2018

Suomipassi on applikaatio, jota voidaan käyttää apuna arjen tilanteissa. Turun yliopistolla kehitettyä kielisovellusta käytetään myös vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden suomen kielen opinnoissa. Suomipassin avulla käyttäjä voi valikoida esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa asiakaspalvelutilanteeseen sopivan fraasin ja kuunnella sen suomeksi. Kynnys käyttää suomen kieltä arjen tilanteissa madaltuu, kun apuväline löytyy omasta puhelimesta.

Idea Suomipassista syntyi vuosi sitten, kun Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen suomen kielen opettaja Jenni Laine halusi kehittää opiskelijoilleen konkreettisen apuvälineen arjen asiointitilanteisiin. Mukaan projektin pilottiin lähti Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY). Ensimmäisellä kierroksella kielipassi toteutettiin painettuna vihkona. Idean jalostuttua rahoitusta mobiiliapplikaatiolle saatiin Opiskelijakaupunki Turku -hankkeesta. Applikaation toteuttivat Turun yliopiston Tutkimuksen IT:n sovelluskehittäjät.

”Käyttäjänsä mukana kulkevan sovelluksen avulla voi opetella muun muassa ääntämistä. Suomipassi on käännetty kuudelle kielelle ja mukana on fraasien lisäksi myös ruokasanastoa, numerot sekä puhekieltä. Suomen kielen oppija voi käyttää sovellusta itsenäisesti, mutta optimaalisimmalla tavalla se toimii osana Suomen kielen opintoja. Se on kielen oppimisen lisäresurssi, eikä ole tarkoitettu kielitaidon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen”, Laine toteaa.

Suomipassi toteutettiin Turun yliopistossa

Turun yliopiston Tutkimuksen IT:n ohjelmistokehittäjät ovat päässeet Suomipassi projektissa kokeilemaan monenlaisia uusia teknologioita. Yhteistyön tuloksena syntynyt mobiilisovellus tarjoaa monenlaisia jatkokehitysmahdollisuuksia niin pedagogisesti, sisällöllisesti kuin teknisestikin. Se on myös kehittäjien näkökulmasta motivoivaa.

”Syksystä alkaen Tutkimuksen IT toimii Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tiloissa. Yhteistyö mahdollistaa entistä joustavamman ja laaja-alaisemman tutkijoiden ja tutkimuksen IT-palvelujen tarjonnan, kun Tutkimuksen IT:n ohjelmistokehityshenkilöstö ja TT-laitoksen opiskelijat ja ohjaajat yhdistävät voimansa. Se mahdollistaa esimerkiksi monenlaiset kokeilevat kehityshankkeet sekä niistä syntyneiden helmien tuonnin osaksi yliopiston IT-tarjontaa”, kertoo IT-palvelupäällikkö Meri-Tuulia Kaarakainen.

Yliopistolle ja tutkimukselle sisäinen ohjelmistokehitysosaaminen tarjoaa konkreettista tukea ohjelmistohankintoihin, työkaluja hankkeille sekä mahdollisuuden ideoida ja kehittää sovelluksia yliopiston sisäisenä työnä. Sisäinen ohjelmistokehitysresurssi tuo ennen kaikkea ketteryyttä ja innovaatiopotentiaalia ja jättää osaamisen omaan taloon.

”Lähdemme mukaan esimerkiksi mobiilisovellusten kehitykseen, tutkimusaineiston keruussa tarvittavien sovellusten toteutukseen sekä hankkeiden verkkosivustojen tekemiseen. Opiskelijayhteistyön myötä otamme vastaan myös entistä enemmän projekteja, joissa alamme tutkimuksella ja uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla on suuri rooli. Etsimme yhdessä tilaajan kanssa uusia innovatiivisia ratkaisuja”, Kaarakainen sanoo.

Opiskelijat mukana kehittämässä Suomipassia

Opinnoissaan Suomipassin pilottiin tutustunut Qing Liu innostui kielipassista ja halusi olla mukana toteuttamassa mobiilisovellusta. Qing Liu käänsi Suomipassin fraasit kiinaksi.

"Lähdin mukaan projektiin, koska Suomipassissa on paljon hyödyllisiä fraaseja, joita voin käyttää erilaisissa tilanteissa. Se auttoi minua puhumaan suomea päivittäisessä elämässä, siksi minä halusin kääntää ne kiinan kielen puhujille”, Qing Liu toteaa.

”On ollut mahtavaa nähdä opiskelijoideni innostuneisuus: he osallistuivat rohkeasti viime syksyn pilottiin, antoivat tärkeää palautetta ja osa heistä käänsi sovellukseen tulevat fraasit omalle kielelleen.  On myös ollut hienoa huomata, että kaikki yhteistyötahot ovat heti nähneet Suomipassin tärkeyden: kyse ei ole vain kielen oppimisesta vaan myös kaupunkiin ja paikallisiin tutustumisesta sekä vaihto- ja maisteriopiskelijoiden Turkuun kotiutumisen tukemisesta”, toteaa Laine.

Nyt valmistuva sovellus on suunnattu alkeistason oppijoille. Keskitason ja edistyneiden oppijoiden näkökulmasta mahdollisuuksia jatkokehittelyyn on monia.

>> Tutustu Suomipassiin