Olet täällä

Siirrymme vihreään aikaan 15.2.

Uutinen | 17.9.2020

Päivitetty 14.2.2022. Tapahtumia voi jälleen järjestää sekä ulko- että sisätiloissa!

Tämä ohjeistus sisältää TYYn ohjeet järjestöille ja ryhmille tapahtumien järjestämisestä sekä opiskelijoille tapahtumiin osallistumisesta. Ohjeistus täydentää viranomaisten  ja Turun yliopiston ohjeita ja suosituksia, joita järjestöjen ja opiskelijoiden on noudatettava. Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.

TYYn ohjeistus perustuu:

  • Keskusteluihin valtakunnallisesti ja kampuskaupunkien tartuntatautiviranomaisten kanssa
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeistuksiin ja Aluehallintoviraston asettamiin rajoituksiin
  • Keskusteluihin yliopiston kanssa

Olemme kategorisoineet eri tartuntatautitilanteet värikoodein. 15.2. alkaen noudatetaan vihreän ajan ohjeita.

Yleisötilaisuudet ovat jälleen sallittuja ja TYY siirtyy vihreään aikaan

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat jälleen mahdollisia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 15.2.2022 alkaen. Asiakkaille ja osallistujille tarkoitetuissa tiloissa toiminta on kuitenkin edelleen kyettävä järjestämään siten, että osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

TYY siirtyy vihreään aikaan 15.2.

AVI:n päätöksen mukaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi jatkossa järjestää myös sisätiloissa ilman osallistujamäärärajoitusta. TYY ei  siis 15.2. alkaen enää suosita rajoituksia opiskelijatapahtumien järjestämiseen. TYYn järjestöt voivat 15.2. alkaen järjestää tilaisuuksia ilman rajoituksia myös TYYn tiloissa. Tiloissa astuvat voimaan normaalit henkilömäärät.

Haluamme kuitenkin muistuttaa järjestöjä siitä, että AVI:n ohjeiden mukaisesti yleisölle avoimissa tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisä- ja ulkotiloissa pitää toiminta jatkossakin järjestää niin, että lähikontaktin aiheuttama tartuntariski on mahdollisimman pieni. Tämän velvoitteen voi toteuttaa esimerkiksi rajaamalla osallistujamäärää tai osallistujien liikkumista tilassa, sijoittelemalla osallistujien paikat aiempaa väljemmin, edellyttämällä kasvomaskin käyttöä tai tehostamalla ilmanvaihtoa sekä huolehtimalla käsihygieniasta.

AVI:n päätös on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnissa 15.-28.2.2022.

► Lue Avin päätös täältä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69932473

TYY viestii aiheesta seuraavan kerran helmi-maaliskuun vaihteessa.

Yliopisto noudattaa omaa suunnitelmaansa palautumisessa

Turun yliopisto seuraa omaa palautumissuunnitelmaa ja viestii AVI:n päätöksen mahdollisesti aiheuttamista muutoksista erikseen. Seuraathan siis myös yliopiston viestintää.

► Lue yliopiston viimeisin tiedote täältä: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/yliopisto-seuraa-henkilomaararajoituksessa-ja-etatyolinjauksessa