Olet täällä

Siipihakua on jatkettu 10.5. asti

Hakukuulutus | 23.4.2021

TYYn siipiin haetaan jäseniä syksylle 2021 ja lukuvuodelle 2021–2022

Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee jäseniä vapaaehtoistoiminnan ryhmiin eli siipiin. TYYn siivet ovat neljä ryhmää, jotka toimivat neljän eri teeman ympärillä. Jokainen siivistä edistää tiettyä teemaa ja siivet ovat mukana tekemässä ylioppilaskunnasta parempaa paikkaa. Siivissä on vapaus luoda uutta toimintaa ja muokata ylioppilaskunnan tapahtumakulttuuria sekä valvoa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa.

TYYssä on neljä siipeä: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö-, yhdenvertaisuus- ja ympäristösiipi.

Kansainvälisyyssiipi

 • edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksilla
 • tekee yhteistyötä TYYn järjestöjen ja mahdollisesti muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa järjestääkseen tapahtumia, jotka edistävät siiven tavoitteita
 • esittää vuosittain TYY International Award -palkinnon saajan hallitukselle

Kehitysyhteistyösiipi

 • suunnittelee ja toteuttaa TYYn kehitysyhteistyöprojekteja yhdessä TYYn kehitysyhteistyösektorin kanssa
 • edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa
 • järjestää kehitysyhteistyötapahtumia ja -tempauksia sekä TYYn kestävän kehityksen viikon yhdessä ympäristösiiven kanssa

Yhdenvertaisuussiipi

 • edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla, nostaa esiin opiskelijoiden moninaisuutta
 • järjestää yhdenvertaisuuteen liittyviä tapahtumia
 • herättää keskustelua ja tiedottaa ajankohtaisista yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista

Ympäristösiipi

 • edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja järjestöjen ja opiskelijoiden keskuudessa ja ylioppilaskunnassa, yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
 • kouluttaa järjestöjä ympäristöasioista
 • järjestää SiistiVappu-kampanjan keväällä ja järjestää TYYn kestävän kehityksen viikon yhdessä kehitysyhteistyösiiven kanssa syksyllä
 • seuraa TYYn ympäristöohjelman toteutumista ja päivittää ympäristöohjelman ympäristöoppaan tarvittaessa

Haemme siiville varsinaisia jäseniä. Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Voit hakea useampaan siipeen, mutta tulla valituksi vain yhteen. Voit hakea syyslukukaudeksi 2021 tai koko lukuvuodeksi 2021–2022. Siipien jäseniltä vaaditaan sitoutumista toimintaan vähintään syyslukukauden ajaksi.

Myös Porin ja Rauman kampuksien opiskelijat voivat hakea siipiin.

Haku aukeaa 23. huhtikuuta ja päättyy 10. toukokuuta klo 23.59. Hakemukset siipiin toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella: https://www.tyy.fi/fi/hae-tyyn-siipiin-apply-tyys-wings. TYYn hallitus käsittelee hakemukset ja valitsee siipien varsinaiset jäsenet kokouksessaan 21.5. 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoa siivistä kerrotaan TYYn nettisivuilla ja Facebook-sivuilla: http://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet

https://www.facebook.com/TYYInternationalWing/

https://www.facebook.com/TYYKehitysyhteistyosiipi/

https://www.facebook.com/ymparistosiipi/

https://www.facebook.com/yhdenvertaisuussiipi/

 

Lisätietoja hakuprosessista:

Maria Nieminen, TYYn hallituksen vapaaehtoisvastaava  
tyy-ymparisto@utu.fi