Olet täällä

Sairaudesta toipuva opiskelija voi nyt opiskella sairauspäivärahalla

Jaa +

Uutinen | 29.1.2015
Sairaudesta toipuva opiskelija voi nyt opiskella sairauspäivärahalla

Päätoiminen opiskelija voi sairaudesta toipuessaan opiskella jonkin verran menettämättä sairauspäivärahaansa.

Kun opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa, hän voi opiskella enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Opiskelijan tulee itse arvioida, milloin opiskelun määrä täytyy ja ilmoittaa siitä Kelaan.

Sairauspäivärahaa varten opiskelijan on toimitettava Kelaan lääkärintodistus työkyvyttömyydestään kuten tähänkin saakka. Jos opiskelija saa sairauspäivärahaa, se ei enää estä opintojen suorittamista. Muutoksen taustalla on, että osa opiskelijoista pystyisikin toipumisen edetessä opiskelemaan hieman sairauspäivärahakaudella, ja sillä saattaisi olla myönteinen vaikutus toipumiseen. Pitkäaikainen poissaolo opinnoista voi myös hankaloittaa opintojen jatkamista ja jopa edistää niiden keskeyttämistä.

Kelan ohjeelliset korkeakouluopintojen määrät sairauspäivärahakaudella:

  • 24 opintopistettä lukuvuodessa
  • 12 opintopistettä lukukaudessa tai
  • 3 opintopistettä kuukaudessa.

Vuonna 2013 sairauspäivärahaa sai yhteensä 2 760 päätoimista opiskelijaa. Sairauspäivärahan yleisimmät syyt olivat mielenterveysongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä tapaturmat. Mielenterveysongelmat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat tyypillisesti sellaisia sairauksia, jotka eivät välttämättä täysin estä opiskelua.

Lähde: Kelan tiedote

Photo Credit: Sean MacEntee