Olet täällä

Ryhmä 40 000 lausui Kauppatorin ympäristön uudistamisesta

Lausunto | 30.3.2016

Ryhmä 40 000 lausui Turun kaupungin ympäristötoimialalle uudistuksista, joita Kauppatorin ympäristöön on suunniteltu. Ryhmä piti hyvänä kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä keskustassa, mutta näki vielä kehitettävää erityisesti pyöräilyreiteissä ja torin esteettömyydessä. Kummeksuntaa herätti suunnitelman vaihtoehdottomuus maanalaisen parkkihallin rakentamisen suhteen.

Lausunto Kauppatorin ympäristön liikenne-, katu- ja torisuunnitelmasta

Ryhmä 40 000 kiittää mahdollisuudesta lausua Kauppatorin ympäristön liikenne-, katu- ja torisuunnitelmasta.

Pidämme hyvänä suunnitelman tavoitetta lisätä pyöräilyä ja kävelyä keskustassa. Nopeusrajoitusten alentaminen, uudet pyöräilyväylät ja Yliopistonkadun kävelykatuosuuden laajentaminen tukevat tätä. Matka jokirannasta torille muuttuu Kauppiaskadun uudistamisen myötä jalankulkijoille nykyistä miellyttävämmäksi. Pidämme kannatettavana myös uudistuksia, joita varsinaiselle torille on esitetty. Suunnitellut istutukset, penkit ja esiintymislava sekä pyöräpaikoituksen lisääminen parantavat huomattavasti torin viihtyisyyttä ja lisäävät myös opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää Kauppatoria.

Kiittävän maininnan ansaitsee myös suunnitelman varaus raitiotielle. Maalaisjärjellä ajatellen raitiotie kannattaisi toteuttaa yhdessä muun keskustan uudistamisen kanssa, mutta päätöksenteon kannalta tämä ei ole välttämättä mahdollista. On hyvä, että raitiotien varaus on kuitenkin osa suunnitelmaa. Jatkossa raitiotie liittäisi uudistetun Kauppatorin ja alati kehittyvän kampusalueen luontevasti paremmin toisiinsa. Siksi raitiotie kannattaisi jatkovalmistelussa ottaa vielä nykyistä tarkemmin suunnittelun osaksi.

Vaikka suunnitelman tavoitteena on helpottaa jalankulkua ja pyöräilyä, erityisesti nyt esitetyt pyöräilyratkaisut kaipaavat vielä kehittämistä. Nykyisessä suunnitelmassa pyöräilyreitit eivät ole eheät, vaan pyöräily on jäänyt kävelyn ja ajoneuvoliikenteen lapsipuoleksi. Kahdessa kohtaa pyöräilijät ohjataan käytännössä jalankulkijoiden joukkoon (Yliopistonkatu ja Kauppiaskatu). Pyöräily ei kuitenkaan nopeutensa puolesta ole rinnastettavissa jalankulkuun. Yliopistonkadun ja Kauppiaskadun jalankulkualueilla pyöräväylä tulisikin erottaa muusta alueesta selkeästi esimerkiksi poikkeavalla pinnoitteella. Tämä parantaisi sekä kävelijöiden että pyöräilijöiden turvallisuutta ja pyöräilyn sujuvuutta.

Pyöräilijöitä ei myöskään kannata eikä tule ohjata kiertämään keskustaa autoilijoiden tapaan. Pyöräilyn kieltäminen kokonaan Eerikinkadulla ja Aurakadulla Kauppatorin kohdalla hankaloittaisi kohtuuttomasti liikkumista keskustan läpi. Siksi on oletettavissa, että kieltoa tultaisiin rikkomaan taajaan ja osa pyöräilijöistä suuntaisi jalkakäytäville. Rajoitteiden sijaan tulisi tutkia mahdollisuutta toteuttaa mainituille katuosuuksille pyöräkaistat. Ne edistäisivät sujuvan matkanteon ohella pyöräilijöiden turvallisuutta bussiliikenteen keskellä ja kannustaisivat poikkeamaan torilla matkan varrella.

Esteettömyyden osalta toivoisimme, että sileämpää pintamateriaalia ja opastinlaattoja sijoitettaisiin kulkemaan myös torin poikki esimerkiksi kulmittain. Nykytyyppiset kivet ovat hiottuinakin näkö- ja liikkumisrajoitteisille hankala kulkualusta. Näillä erityisryhmilläkin on yhdenvertainen oikeus kulkea myös torilla, ei pelkästään sen laidoilla.

Lopuksi kummeksumme, miksi suunnitelmat Kauppatorin ympäristön uudistamiseksi on tehty vain yhden mallin mukaan. Toriparkin toteuttamisen rinnalla ei ole esimerkiksi vertailtu keskustan jo olemassa olevien pysäköintitilojen käyttöä ja laajentamisen mahdollisuuksia. Esitys jättää vähän, jos lainkaan, tilaa tosiasialliselle vaikuttamiselle muulla kuin detaljitasolla. Uudistusta esittelevällä sivustollakin maanalainen pysäköinti esitetään ainoana vaihtoehtona katusuunnitelman toteuttamiselle. Jos siis esimerkiksi arkeologisissa kaivauksissa torin alta löytyisi jotain, mikä estää toriparkin rakentamisen, koko hanke lässähtää vaihtoehtojen puutteessa kasaan. Perusteellisessa suunnitelmassa on yleensä tapana avoimesti vertailla vaihtoehtoja.

Suunniteltu kokonaisuus perustuu ajatukseen siitä, että aivan ydinkeskustaan saakka on voitava tulla omalla autolla. Koko keskustan liikennemäärien ja ympäristön kannalta järkevämpää olisi kuitenkin ohjata ihmisiä joukkoliikenteen käyttöön. Tässä suhteessa olennaista on kehittää kaupungin joukkoliikenneverkkoa kattavammaksi erityisesti poikittaisliikenteen osalta. Kauppatorille on jo helppo tulla bussilla. Kun muutkin välimatkat pystyisi näppärästi taittamaan joukkoliikenteellä, tarve lähteä aamulla liikkeelle omalla autolla vähenee. Liikennemäärien pieneneminen vähentää melu- ja ilmansaasteita ja täten lisää viihtyisyyttä koko kaupungin alueella, ei vain keskustassa.

 

Kunnioittaen,

Ryhmä 40 000 - Turun korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnat

 

Riina Lumme, hallituksen puheenjohtaja ja Rauli Elenius, pääsihteeri

Turun yliopiston ylioppilaskunta

 

Tuomas Kiviranta, hallituksen puheenjohtaja ja Anna Mäkipää, pääsihteeri

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO

 

Anton Norrback, hallituksen puheenjohtaja ja Linda Lindholm, pääsihteeri

Åbo Akademis Studentkår

 

Clara Hindersson, hallituksen puheenjohtaja

Studerandekåren Novium vid yrkeshögskolan Novia

 

Jenna Ojala, hallituksen puheenjohtaja

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

 

Iiris Hynönen, hallituksen puheenjohtaja

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako