Olet täällä

Pyyntö opintotuen takaisinperinnän tarkistamisesta jätettävä 17.3. mennessä

Uutinen | 15.3.2016

Lähes 34 000 opiskelijaa sai helmikuussa Kelalta päätösehdotuksen vuoden 2014 opintotuen tulovalvonnan takaisinperinnästä. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen ehdotukseen, pyyntö asian uudelleenkäsittelystä on tehtävä Kelalle viimeistään torstaina 17.3.2016.

Opintotuen takaisinperintäehdotukset ovat nimensä mukaisesti päätösehdotuksia, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi tehdä Kelalle tai yliopiston opintotukilautakunnalle uudelleenkäsittelypyynnön 17.3.2016 mennessä. Siinä hän antaa selvityksen opinnoistaan ja siitä, milloin vuoden 2014 tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2014 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun.

Vapaamuotoisen, kirjallisen uudelleenkäsittelypyynnön voi tehdä Viestit-toiminnolla Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi, johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Viestin aiheeksi on valittava Opiskelijan tuet ja Opintotuen tulovalvonta.

Jos opiskelija ei tee uudelleenkäsittelypyyntöä, takaisin perittävä määrä on maksettava viimeistään 15.4.2016. Maksujärjestelyistä voi neuvotella Kelan perintäkeskuksen kanssa, puh. 020 634 4940.

Lisätietoja:
Verkossa
Opintotuki Facebookissa
Kysy Kelasta
Puhelimessa Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 8–18