Olet täällä

Projekti- ja erillisavustukset 4/2016 on päätetty

Uutinen | 29.11.2016

Projekti- ja erillisavustukset 4/2016 on myönnetty. Hakemuksia saapui 15.11. mennessä yhteensä 8 kappaletta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 5 293,00 €. Avustuksia myönnettiin mm. lipun kantovaljaiden hankkimiseen, Hispanistipäivien järjestämiseen sekä ensimmäistä kertaa järjestettävälle speksille.

Avustuspäätökset ovat nähtävillä TYYn sivuilla osoitteessa http://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/projekti-_ja_erillisavustukset_4_2016.pdf

Päätöksen perusteluosassa on jokaisen hakemuksen kohdalla mainittu joko keskeiset perusteet avustuksen myöntämiseen tai syy avustuksen myöntämättä jättämiseen. Useassa projektissa avustus on kohdennettu johonkin tiettyyn kustannukseen.

Projektin päätyttyä myönnetty avustus lunastetaan kuitteja ja projektiselvitystä (enintään yksi A4) vastaan TYYn järjestöasiantuntijalta (tyy-jarjestosihteeri@utu.fi). Avustusta maksetaan vain toteutuneista kuluista, mutta ei yli myönnetyn summan. Myönnetyt avustukset on lunastettava viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Seuraava projekti- ja erillisavustusten haku päättyy 28.2.2017.

Lisätietoja antaa:

Järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty
tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1065