Olet täällä

Projekti- ja erillisavustukset 2/2017 on päätetty

Jaa +

Järjestöt | 15.5.2017

Projekti- ja erillisavustukset 2/2017 on myönnetty. Hakemuksia saapui 30.4. mennessä yhteensä 16 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma oli 17 703,65 €. Avustuksia myönnettiin mm. musikaalin tekemiseen, luentovideojärjestelmän hankkimiseen sekä ensimmäisten vuosijuhlien järjestämiseen.

Avustuspäätökset ovat nähtävillä TYYn sivuilla osoitteessa http://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/projekti-ja_erillisavustukset_2_2017.pdf

Päätöksen perusteluosassa on jokaisen hakemuksen kohdalla mainittu joko keskeiset perusteet avustuksen myöntämiseen tai syy avustuksen myöntämättä jättämiseen. Useassa projektissa avustus on kohdennettu johonkin tiettyyn kustannukseen.

Projektin päätyttyä myönnetty avustus lunastetaan kuitteja ja projektiselvitystä (enintään yksi A4) vastaan TYYn järjestöasiantuntijalta (tyy-jarjestosihteeri@utu.fi). Avustusta maksetaan vain toteutuneista kuluista, mutta ei yli myönnetyn summan. Myönnetyt avustukset on lunastettava viimeistään myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Seuraava projekti- ja erillisavustusten haku päättyy 30.9.2017.

Lisätietoja antaa:

Järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty
tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1065