Olet täällä

Projekti- ja erillisavustukset 1/2018 on päätetty

Jaa +

Järjestöt | 19.3.2018

Projekti- ja erillisavustukset 1/2018 on myönnetty. Hakemuksia saapui 28.2. mennessä yhteensä 10 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma oli 4 590,00 €. Avustuksia myönnettiin mm. historiikin tekemiseen, opintomatkan matkakuluihin sekä Floran päivän risteilyyn.

Avustuspäätökset ovat nähtävillä TYYn sivuilla osoitteessa: https://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/projekti-_ja_erillisavustukset_1_2018.pdf

Päätöksen perusteluosassa on jokaisen hakemuksen kohdalla mainittu joko keskeiset perusteet avustuksen myöntämiseen tai syy avustuksen myöntämättä jättämiseen. Useassa projektissa avustus on kohdennettu johonkin tiettyyn kustannukseen.

Projektin päätyttyä myönnetty avustus lunastetaan kuitteja ja projektiselvitystä (yksi A4) vastaan TYYn järjestöasiantuntijalta (tyy-jarjestosihteeri@utu.fi). Avustusta maksetaan vain toteutuneista kuluista, mutta ei yli myönnetyn summan. Myönnetyt avustukset on lunastettava viimeistään myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Seuraava projekti- ja erillisavustusten haku päättyy vappuaattona 30.4.2018.

Lisätietoja antaa:

Järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty
tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1065