Olet täällä

Perheellisten yliopisto-opiskelijoiden tutkimusselvitys on julkaistu

Jaa +

Uutinen | 16.3.2018

Perheellisten yliopisto-opiskelijoiden tutkimusselvitys on julkaistu. Vastauksia kyselyyn tuli kaiken kaikkiaan 635. Kysely on toteutettu syksyllä 2017 yhteistyössä Väestöntutkimuslaitoksen ja Väestöliito​n Perheystävällisesti töissä -hankkeen (2014–2018) kanssa.

Eniten vastauksia saatiin Helsingin yliopistosta (33,3 %), toiseksi eniten Jyväskylän yliopistosta (18,7 %) ja kolmanneksi eniten Turun yliopistosta (10,2 %). Suurimmalla osalla vastaajista on 3–5-vuotiaita lapsia.

Perheen ja opiskelun yhdistäminen koetaan kyselyn perusteella haastavaksi. Yleisimmiksi haasteiksi kerrottiin ajan riittävyys, toimeentulo ja raha-ongelmat, tuen ja verkoston puuttuminen, opintojen asettamat haasteet sekä mielenterveysongelmat. Peräti 51,5 % vastaajista kertoi ajan riittävyyden ja aikataulutuksen asettamista haasteista.

Lähes puolet vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että on joutunut jättämään kursseja tai tenttejä kesken perhesyistä tai lastenhoito-ongelmien vuoksi. Niin ikään puolet (50,2 %) vastanneista oli sitä mieltä, että opintojen järjestämisessä ei oteta nykyisellään huomioon perheellisten tarpeita.

Lastenhoitoon tai perheen ja opintojen yhteensovittamiseen toivottiin (50,7 % vastaajista) enemmän joustavaa, eri päivinä ja eri kellonaikoina toteutuvaa lastenhoitopalvelua. Noin viidennes tarvitsisi 36 tuntia tai enemmän lastenhoitopalveluita viikossa. Myös pienelle tuntimäärälle on kysyntää, sillä lastenhoitopalvelujen osalta 1–10 tuntia tarvitsevia on 25 % vastaajista.

Perheen ja opiskelun yhteensovittaminen on kyselyn perusteella haastavaa myös taloudellisesti.

Lisäksi selvityksestä nousi esiin toiveita toimenpiteistä perheellisten opiskelijoiden oman henkisen ja fyysisen terveydentilan parantamiseksi. Näitä olivat mm. joustavampien suoritustapojen salliminen, esimerkiksi etäopiskelu. 

Vastaajat pitävät tärkeimpänä opintotuen uudistamisen teemana lisätukikuukausia perheellisille opiskelijoille, joka myös vähentäisi perheellisten opiskelijoiden suorituspaineita.

 

Lue selvitys täältä (suomeksi): https://syl.fi/blogi/perheellisten-opiskelijoiden-tutkimusselvitys-julkaistu/