Olet täällä

Peda-Forum keräsi yliopisto-opetuksen kehittäjät Helsinkiin

Jaa +

Uutinen | 24.8.2015

Peda-forum on kaikille avoin yliopisto-opetuksen ja oppimisen kehittämisen verkosto, joka muun muassa julkaisee Yliopistopedagogiikka-lehteä ja järjestää vuosittaiset seminaaripäivät opetuksen kehittäjille. Tämän vuoden päivät järjestettiin 20.–21.8. ja järjestäjäyliopistoina toimivat Svenska Handelshögskolan (Hanken) ja Maanpuolustuskorkeakoulu

Turun yliopistolta päiville osallistui kolmatta kymmentä opetuksen kehittämisen aktiivia. Myös ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander kuului heidän joukkoonsa.

Paras anti olivat uudet ideat, asiat, joita muualla on jo kokeiltu ja voitaisiin kokeilla myös Turussa”, pohtii Kajander päivien sisältöä.

Esimerkkinä hän mainitsee käänteisen oppimisen yhdistämisen osaksi muita käytössä olevia opetusmuotoja. Käänteisellä oppimisella viitataan menetelmiin, jossa oppimisen vastuu on pitkälti opiskelijalla itseopiskelun ja yhteisöllisen oppimisen kautta. Opettajan roolissa korostuu oppimisen tukeminen ja ohjaus ennemmin kuin luennointi.

Oiva paikka laittaa ideat käytäntöön on ensi keväällä tehtävät opetussuunnitelmat. Meidän tulee miettiä mitkä opetusmuodot tukevat parhaiten tutkintojen osaamistavoitteita”, Kajander jatkaa.

Päivien ohjelma koostui työpajoista, joiden aiheet vaihtelivat verkko-oppimisen keinoista, kuten MOOC:sta (massive open online course), aina sotatekniikan pedagogiikkaan. Tämän lisäksi ohjelmassa oli yleisiä puheenvuoroja, joita pitivät muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja Hankenin hallituksen puheenjohtaja Björn ”Nalle” Walhroos.

Lehikoinen totesi, että esitys lukukausimaksuista EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille tuodaan eduskuntaan jo syksyn aikana. Samalla Lehikoinen kasasi paineita OKM:n ja yliopistojen tulossopimusneuvotteluihin peräänkuuluttamalla olennaisia muutoksia yliopistoilta.

Walhroosin viestit yleisölle olivat positiivisempia. Walhroos totesi muun muassa, että ainoa tapa suojautua maailman muutoksilta on hankkia yleissivistystä. Samalla hän peräänkuulutti joustavia rakenteita opintoihin ja opiskelijan oikeutta määrittää mihin hän valmistuu. Walhroos hieman yllättäin myös totesi, ettei elinkeinoelämää saa päästä määräämään mitä yliopistoissa opetetaan.

 

Vinkkilista mielenkiintoisista esityksistä: