Olet täällä

Päivitetty koronaohjeistus on julkaistu

Uutinen | 17.9.2020

Päivitetty 18.6.2021. Olemme siirtyneet vihreään aikaan. 

TYYn koronaohjeitus koostuu seuraavista osista:

 • Liikennevalo-ohjeistus kulloinkin voimassa olevista ohjeistuksista (punainen/keltainen/vihreä)
 • Turvallisen tapahtumajärjestämisen ohjeistus sivun alaosassa (näitä tulee noudattaa aina, riippumatta liikennevalosta)

TYYn ohjeistus perustuu:

 • Keskusteluihin kampuskaupunkien tartuntatautiviranomaisten kanssa
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeistuksiin ja Aluehallintoviraston asettamiin rajoituksiin
 • Keskusteluihin yliopiston kanssa

Olemme kategorisoineet eri tartuntatautitilanteet värikoodein. Tällä hetkellä noudatetaan toistaiseksi vihreän ajan ohjeita.

 

Punainen aika, toimitaan näin:

 • Noudatetaan ajankohtaista aluehallintoviranomaisen rajoituksia: Sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan turvallisuusohjeita. 
  Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan turvallisuusohjeita. Satakunnassa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan turvallisuusohjeita.
 • Punaisena aikana ei järjestetä lainkaan fyysisiä joukkotapahtumia, kuten opiskelijabileitä, vuosijuhlia, sitsejä ja muita tapahtumia, joissa on vaikeaa tosiasiallisesti noudattaa turvallisuusohjeita.
 • Järjestön tulee pohtia, mitä lisäarvoa fyysisen tilaisuuden tuottaminen tuo. Emme suosittele järjestämään tilaisuuksia, jossa käytetään päihteitä. Esimerkiksi kokouksia voidaan järjestää turvavälein ajankohtaisen viranomaisen osallistujarajoituksen mukaisesti, kokoustarkkailijat seuraavat kokousta etäyhteyksin. 
 • Punaisen ajan aikana on pohdittava, onko treenien peruminen kuitenkin turvallisin vaihtoehto. Jos harrastustoimintaa päätetään järjestää, osallistujat tulee jakaa riittävän pieniin joukkoihin ja harrastustoimintaa järjestetään ulkona. Harrastetoimintaa voidaan järjestää vain, jos TYYn turvallisuusohjeita voidaan varmasti noudattaa (turvavälit, hygieniasuositukset).
 • Punaisena aikana ei tule mennä viettämään aikaa paikkoihin, joissa annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen on osoittautunut haastavaksi, kuten yökerhoihin.  Opiskelijoiden ei tule järjestää omia varjobileitä ja järjestöjen tulee viestiä tästä jäsenilleen.

Keltainen aika, toimitaan näin:

 • Noudatetaan ajankohtaista aluehallintoviranomaisen rajoituksia: Sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan turvallisuusohjeita. 
  Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan turvallisuusohjeita. Satakunnassa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan turvallisuusohjeita, sekä ulkona 50 henkilön tilaisuuksia. Myös suurempaa henkilömäärää voi harkita, jos ihmiset voivat tosiasiallisesti välttää lähikontaktin toisiinsa.
 • TYY suosittelee järjestämään isoille opiskelijaporukoille ennemmin useita pieniä ulkotapahtumia, jotta opiskelijat voidaan jakaa porukoihin, jotka eivät kohtaa toisiaan.
 • Harrastetoimintaa saa järjestää kokoontumisrajoitusten ja turvallisuusohjeiden toteutuessa, suositaan ulkotapahtumia.
 • Turvavälejä (2 m) tulee pystyä noudattamaan koko tapahtuman ajan ja niiden valvonta on järjestäjän vastuulla. Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on päättää tilaisuus, jos siellä ei pystytä noudattamaan turvavälejä. Tapahtumat tulee suunnitella turvallisuusnäkökulma edellä. Runsas alkoholinkäyttö vaikeuttaa järjestäjän turvallisuusohjeiden noudattamista.
 • Yökerhojen ollessa auki: yökerhoissa järjestettäviä opiskelijabileitä voi järjestää, jos seuraavia ohjeita noudatetaan. Järjestön tulee tilaisuuden järjestämisestä neuvotellessaan keskustella yökerhon edustajien kanssa turvallisuusohjeiden toteutumisesta. Tilaisuudella on nimetty järjestäjä, ja järjestö kerää nimilistan tilaisuuteen osallistuvista jäsenistään. Tapahtuman järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia siitä, millaisia turvallisuusohjeita yökerhoissa tulee noudattaa. Osallistujille tulee suositella maskin käyttöä tilanteessa, jossa osallistuja ei ole omalla istumapaikallaan. Opiskelijoiden ei tule järjestää omia varjobileitä ja järjestöjen tulee viestiä tästä jäsenilleen.
 • Yökerhojen ollessa auki: jos järjestetään tapahtuma, josta osallistujat todennäköisesti siirtyvät jatkoille, suositellaan omien jatkojen järjestämistä esimerkiksi varaamalla kabinetti tai oma tila, jotta ylimääräisiä kontakteja voidaan välttää.
 • Hybriditilaisuuksia tulee suosia, jotta myös ne, jotka eivät koe turvalliseksi osallistua fyysisiin tapahtumiin, voivat osallistua tapahtumiin.

Vihreä aika:

 • Pese kädet ja muista yskiä oikein. Käytä käsidesiä. Jää kotiin, jos olet kipeä.
 • Vältä tarpeetonta kontaktia. Jos turvavälejä ei voida pitää, käytä kasvomaskia. 
 • Samassa sisätilassa voi olla korkeintaan 50 henkilöä. 

Huom!

Ravintolan kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Baaritiskin ääressä omalla istumapaikalla istuminen on sallittua. Ravintolan pitää kuitenkin toiminnassaan huomioida, että sillä on velvollisuus huolehtia asiakkaiden välisen sekä asiakkaiden ja henkilökunnan välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä jatkuvasti ravintolan avoinna ollessa.
 

TYYn ohjeistus tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta

Tämä ohjeistus sisältää TYYn ohjeet järjestöille tapahtumien järjestämisestä sekä opiskelijoille tapahtumiin osallistumisesta. Ohjeistus täydentää viranomaisten  ja Turun yliopiston ohjeita ja suosituksia, joita järjestöjen ja opiskelijoiden on noudatettava. Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa ja se löytyy TYYn nettisivuilta.

Ohjeistus TYYn järjestöille

Tapahtumista tulee kerätä osallistujalista. Osallistujalistaa tulee säilyttää tapahtuman jälkeen kolme viikkoa ja sen jälkeen tiedot tulee poistaa. Osallistujalistan keräämisestä ja käyttötarkoituksesta tulee viestiä osallistujille.

Tapahtumissa tulee olla nimetty hygieniavastaava, jonka tulee olla osallistujien tavoitettavissa koko tapahtuman ajan. Hygieniavastaava huolehtii, että tapahtumassa on käsien pesu- ja/tai desinfiointimahdollisuus. Lisäksi hygieniavastaava huolehtii turvavälien toteutumisesta.

Turvavälien tulee olla tapahtumissa vähintään 2 metriä. Tapahtumissa, joissa on katsomo tai istuinpaikat, tulee turvavälit huomioida esimerkiksi jättämällä katsomoon tyhjiä paikkoja. Koko tapahtuman ajan tulee viestiä hygieniaohjeista ja turvaväleistä.

Tapahtumassa tulee suosittaa maskin käyttöä, jos viranomainen on antanut alueellisen maskisuosituksen. 

Tapahtuman suunnittelun lähtökohtana on, että tapahtumassa pystytään pitämään turvavälit. Jos turvavälejä ei jostakin syystä pystytä pitämään, tulee omaehtoisesti noudattaa maskisuositusta. Jos tapahtumassa käytetään maskeja, tulee osallistujia ohjeistaa etukäteen oikeaoppisesta maskin käytöstä, sillä esimerkiksi maskin jatkuva siirtely kasvoille ja pois kasvoilta voi lisätä koronatartunnan riskiä. Maskisuositus ja opastus maskin käyttöön löytyy täältä.

Tapahtuman järjestäjän vastuulla on, että kaikki tapahtuman järjestämiseen osallistuvat, kuten rastin pitäjät, noudattavat tätä ohjeistusta.

Tapahtumissa kannattaa välttää ruuan tai juoman jakamista osallistujille. Jos osallistujille jaetaan jotakin, tulee se tehdä hygieenisesti käyttäen yksittäispakkauksia tai esimerkiksi hyödyntäen osallistujan henkilökohtaista astiaa.

Ulkoilmatapahtumia tulee suosia. Ulkoilmatapahtumien suuresta määrästä johtuen järjestöjen tulee ilmoittaa TYYlle ulkoilmatapahtumiensa sijainti ja arvioitu osallistujamäärä, jotta päällekkäisyydet kampusalueella vältetään.

Ulkoilmatapahtumissa tulee huolehtia, että eri järjestöjen tapahtumat pysyvät erillään. Osallistujia voidaan ohjata selkeällä kyltityksellä ja ohjeistuksilla. Rastikierrostapahtumissa ei tule pitää varjorasteja. Tapahtumapaikan ja esimerkiksi rastikierroksen rastin sijoittelussa tulee mennä turvallisuus edellä, eli tarvittaessa rastin paikkaa tulee pystyä siirtämään.

Yliopiston tiloissa järjestettävissä tapahtumissa tulee noudattaa yliopiston omia ohjeistuksia tilojen käytöstä. TYYn vuokratiloissa tulee noudattaa TYYn ohjeistuksia tilojen käytöstä.

Tapahtumien suunnittelussa kannatta huomioida se, että viranomaisohjeistukset voivat muuttua nopeallakin aikataululla. Järjestäjillä tulee olla valmius muuttaa suunnitelmia tai tarvittaessa perua tapahtuma.

Fyysisten tapahtumien lisäksi järjestöjen kannattaa edelleen järjestää myös etätapahtumia. Näin huomioidaan esimerkiksi riskiryhmään kuuluvat opiskelijat sekä ne opiskelijat, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi fyysisissä tapahtumissa. Lisäksi fyysisiä tapahtumia ei tule markkinoida pakollisina, ja esimerkiksi haalarien saamiselle ei tule asettaa ehdoksi fyysisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin osallistumista.

Ohjeita opiskelijalle tapahtumaan osallistumiseen

 1. Lue ohje punaisen ja keltaisen ajan aikana toimimisesta Noudata voimassa olevan ajan ohjeita.
 2. Jää pois fyysisistä tapahtumista, jos sinulla on flunssaoireita, olet sairas tai olet ollut kontaktissa oireisen ihmisen kanssa viimeisen 14 vuorokauden aikana. Muista ilmoittaa myös järjestäjälle poisjäämisestäsi.
 3. Noudata järjestäjän, TYYn ja viranomaisen ohjeita. Ilmoita itsesi osallistujalistaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla.
 4. Muista, että jokaisella on yhteisvastuu koronaviruksen leviämisen estämisessä. Anna rohkeasti palautetta tapahtumassa, jos huomaat että turvallisuusohjeiden noudattamista laiminlyödään tapahtumapaikan, ravintolan tai järjestön toimesta. Rohkaise myös muita osallistujia ottamaan ohjeet huomioon koko tapahtuman ajan ja muistuta asiasta tarvittaessa ystävällisesti. 
 5. Ota mukaan oma käsidesipullo ja huolehdi käsihygieniasta etenkin ennen ja jälkeen tapahtuman.
 6. Noudata viranomaisen antamaa ajankohtaista alueellista maskisuositusta. Maskia voi käyttää myös muulloin vapaaehtoisesti, eli halutessasi ota maski mukaan tapahtumaan. Käytä maskia oikeaoppisesti, koska maskin siirtely kasvoille ja pois kasvoilta voi lisätä tartuntariskiä.
 7. Pidä huolta turvavälistä (2 metriä) muihin ihmisiin. Pitäydy omassa seurueessasi tapahtuman aikana.
 8. Lataa Koronavilkku-sovellus.
 9. Käytä tapahtumasta löytyvää käsien desinfiointi- tai pesumahdollisuutta ja huolehdi käsihygieniasta koko tapahtuman ajan.
 10. Jos nautit tapahtumassa juomia tai ruokia, käytä henkilökohtaista astiaa. Älä tarjoa ruokaa tai juomaa muille tapahtuman osallistujille.

 

Lisätietoja ohjeistuksesta antaa Samuli Tähtinen tyy-jarjestot@utu.fi ja TYYn hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten tyy-pj@utu.fi