Olet täällä

Osallistu kestävän kehityksen edistämiseen Viima-ideointialustan kautta!

Uutinen | 8.5.2020

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat vahvasti esillä Turun yliopiston uudessa strategiassa ja sen toimenpideohjelmassa. Yliopiston tavoitteena on sitoutua laaja-alaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintakulttuuriin. Yliopistoyhteisön toivotaan osallistuvan kestävän kehityksen edistämisen ideointiin 5.6. saakka avoinna olevan Viima-kyselyn avulla.

Viima-kyselyn sulkeuduttua ideat käsitellään ja kootaan toimenpide-ehdotuksiksi, käsitellään yliopiston hiilijalanjäljestä vastaavassa työryhmässä ja kestävän kehityksen ohjausryhmässä ja toimitetaan yhteisten palveluiden yksiköiden ja yliopiston johdolle.  Yliopistoyhteisöä tiedotetaan työn etenemisestä syksyllä.

Osallistu Viima-kyselyyn: https://app.viima.com/turun-yliopisto/utu-hiilijalanjalki/

Lisätietoja: https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/Osallistu-kestavan-kehityksen-edistamiseen-yliopistolla.aspx

 

Lisätietoja kyselystä:

Lähipalveluiden päällikkö Meri Louhi, puh. 029 450 2483, meri.louhi@utu.fi 

Kehittämisasiantuntija Marjaana Suorsa, puh. 029 450 2269 , msuorsa@utu.fi