Olet täällä

Opiskelun ammattilaiset: Johtokuntien hyöty opiskelijoille

Jaa +

Uutinen | 8.10.2015

Yliopisto tarvitsee hallintoon opiskelun ammattilaisia, meistä jokainen on sellainen. Yliopiston hallintoon tarvitaan yhteensä 88 uutta opiskelijoiden edustajaa. TYY etsii näitä edustajia avoimella haulla. TYY julkaisee haun aikana juttusarjaa opiskelijaedustajista. Juttusarjan kolmas osa keskittyy tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntien opiskelijoihin.

Käynnissä olevan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien (halloped) haun kunniaksi TYY antaa puheenvuoron nykyisille opiskelijaedustajille. He kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään yliopiston hallinnossa toimimisesta. Tässä osassa matemaattis-luonnontieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijaedustajat kertovat johtokuntatyöskentelystä.

In a nutshell: johtokunta...

  • Hyväksyy opetussuunnitelmat ja kehittää opetusta ja tutkimusta
  • Tekee yliopistolle esitykset yksikön toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä opiskelijamääristä
  • Jäseninä johtokunnasta riippuen 3-6 opiskelijaedustajaa, 3-6 professoria ja 3-6 muun henkilökunnan edustajaa
  • Kokoontuu lukuvuoden aikana noin kuukausittain

Lue myös juttusarjan aikaisemmat osat:

 

”Kiinnostus asioihin riittää, kokemusta koulutuspolitiikasta ei tarvita, sillä johtokunnassa kyllä oppii nopeasti!”

 

”Johtokunnassamme noudatetaan tasakolmikantaa eli professoreilla, keskiryhmällä ja opiskelijoilla on kuusi paikkaa kullakin” kertoo toisen vuoden elintarvikekehityksen diplomi-insinöörin koulutusohjelmassa opiskeleva Eerika Vuorinen. Hän on toiminut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtoryhmässä varsinaisena jäsenenä ja varajäsenenä. Hän kuvailee johtokuntaa paikaksi, jossa myös opiskelijoita kuunnellaan ja puheenvuoron saa aina halutessaan.

”Viime vuonna saimme vuosisuunnitelman yhteydessä taattua opiskelijoiden tilojen säilymisen laitoksella. Tämä on osoitus siitä, että johtokunnan päätökset koskevat kaikkia opiskelijoita, eivät ainoastaan koulutuspolitiikasta kiinnostuneita.” Tilojen ohella johtokunnassa on tällä kaudella käsitelty lukuisia professuurien täyttöjä ja opiskelijat ovat päässeet osaksi yliopiston rekrytointiprosesseja. ”Tämä on ollut avartavaa ja varmasti myös tulevaisuuden kannalta hyödyllistä” Vuorinen kommentoi. Hän myös toivoo, että opetusansiot huomioitaisiin jatkossakin, mahdollisesti jopa entistä tärkeämpänä osana rekrytointiprosessia.

Eerika kokee, että työelämässä hänelle on varmasti hyötyä johtokunnassa toimimisesta. Hallinnon prosessit ja toimintatavat ovat selkiytyneet huomattavasti. ”Työelämässä sijoitumme johtotehtäviin, joten hallinnontuntemuksesta on paljon hyötyä.”, hän pohtii listatessaan asioita, joita johtokunnassa on oppinut.

Eerika kannustaa kaikki tiedekunnan opiskelijoita harkitsemaan johtokuntaan hakemista. ”Kiinnostus asioihin riittää, kokemusta koulutuspolitiikasta ei tarvita, sillä johtokunnassa kyllä oppii nopeasti!”

 

”Johtokunnasta hyötyvät kaikki opiskelijat, sillä niiden kautta tieto kulkee molempiin suuntiin meiltä henkilökunnalle ja toisin päin."

 

”Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnassa tasapuolisuus toteutuu varsin hyvin. Jokaisella laitoksella on oma edustajansa ja hänelle varaedustaja. Samoin toimitaan myös henkilökunnan kanssa” kertoo kolmannen vuoden valtio-opin opiskelija ja johtokunnan jäsen Katariina Kulha. Hänen mukaansa henki johtokunnassa on hyvä ja opiskelijamyönteinen. Vaikka asioista voidaan olla eri mieltä, myös henkilökunnan kesken, on keskustelu aina ollut rakentavaa.

”Viime kaudella tärkeimpiä ajankohtaisia aiheita olivat tiedekunnan budjetti, uusi Opintopolku –hakujärjestelmä, tilakysymykset, professuurien täytöt väitöskirjat ja dosentuurit.” Katariina kertoo johtokunnan asialistojen sisällöstä. Hän arvioi, että kaikkien parasta johtokunnassa on ollut sen opettavaisuus: mitkä asiat ovat johtokunnan ja tiedekunnan päätettävissä ja mitä johtokuntatyöskentely konkreettisesti on. Lisäksi keskustelu- ja kokouskulttuuriin on aina hyvä tutustua. Tiedekunnan asiat näyttäytyvät paljon läheisempinä ja konkreettisempina johtokunnasta käsin.

Konkreettisiksi hyödyiksi lukeutuvat myös tiedekunnan talouasioiden ymmärtäminen ja niistä päättäminen. ”Se korostuu etenkin näinä aikoina. Samoin erilaisten näkökulmien ymmärtäminen ja asioiden tarkasteleminen monelta kannalta. Se kehittää monipuolista ajattelua.” Katariina summaa yhteen oppimiaan asioita.

”Johtokunnasta hyötyvät kuitenkin kaikki opiskelijat, sillä niiden kautta tieto kulkee molempiin suuntiin meiltä henkilökunnalle ja toisin päin. Opiskelijaedustajien rooli on vastuullinen, sillä usein esimerkiksi tila-asiat koskettavat kaikkia.” muistuttaa Katariina. Hän kehottaa kaikkia hakemaan johtokuntiin, mikäli on riittävän utelias ottamaan selvää ja perehtymään yliopistoon uudesta näkökulmasta. Aikaa johtokunnissa työskentely ei vie mittaamattomasti, mutta byrokratiaa ja hallinnon muodollisuuksia on syytä sietää. Opettavaisuuden vuoksi sitä voisi suositella jokaiselle opiskelijalle.

 

 

”Johtokunnassa toimiminen kehittää meidän opinnoissamme vähemmän korostuvia taitoja, kuten kykyä neuvotella ja viestiä sekä ratkaista ongelmia ryhmässä.”

 

 ”Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan tulevat asiat on lähes poikkeuksetta valmisteltu hyvin ja monet asiat päätetäänkin esityksen mukaisesti” kuvailee johtokunnan opiskelijaedustaja Niko Nynäs. Tasakolmikantaisessa johtokunnassa toimii yhteensä neljä opiskelijaedustajaa. ”Hyvästä valmistelusta huolimatta opiskelijoiden näkökulman esiin tuominen on kuitenkin hyvin tärkeää. Asiat ovat harvoin helppoja ja yksinkertaisia, vaan hyvin valmisteltuihinkin esityksiin on useita erilaisia näkökulmia. Tämän vuoksi on tärkeää, että johtokunnassa toimii motivoituneita opiskelijaedustajia.”

”Johtokunnassa toimiminen kehittää meidän opinnoissamme vähemmän korostuvia taitoja, kuten kykyä neuvotella ja viestiä sekä ratkaista ongelmia ryhmässä. Näistä taidoista on varmasti konkreettista hyötyä myös työelämässä” Niko kuvailee.

Niko kertoo näkemyksen yleisesti avartuvan johtokunnassa, jossa saa tarkemmin tietoa oman tiedekunnan ja yliopiston ajankohtaisesti asioista. Asioiden monet puolet selkiytyvät eri tavoin kuin järjestötoiminnassa.

Viime toimikaudella johtokunnan ajankohtaisia asioita olivat mm. tutkintoja koskevat yleiset määräykset. Yleiset määräykset on käyty läpi ja tarkastettu kokonaisuudessaan uuden opintopäällikön johdolla. Lisäksi avoimen yliopiston rooli sekä opiskelijavalintaan ja pääsykokeisiin tulevat muutokset herättivät keskustelua. Tulevaisuudessa pääsykoetehtävillä on eri painoarvot, jolloin kaikkia saman pistemäärän saaneita opiskelijoita ei enää valita, vaan karsinta suoritetaan tehtävien sisäisten painoarvojen perusteella.

Niko kannustaa myös loppuvaiheen opiskelijoita hakeutumaan johtokuntaan ja yliopistokollegioon. Tapaamisia on suhteellisen harvoin, mutta kokoukset ovat mielenkiintoisia ja saatava informaatio sekä hyödyt yliopistokokonaisuuden hahmottamisessa ovat merkittäviä. Lisäksi CV-merkintänä johtokuntapestiä arvostetaan varmasti monessa työpaikassa.

 

 

Halloped-haku tiivistettynä:

Haettavat paikat kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017

  • Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokunnat
  • Yliopistokollegio
  • Yliopiston hallitus
  • Yliopiston eettinen toimikunta (täydennyshaku)

Hakuaika 21.9.2015 - 18.10.2015

► Hae johtokuntaan
► Hakukuulutus johtokuntiin

 

Tarkempaa tietoa käynnissä olevasta hausta löydät Opiskelijaedustajien haku -sivulta.