Olet täällä

Opiskelijat vaativat ratikan rakentamista

Jaa +

Kannanotto | 3.12.2018

Kannanotto 3.12.2018 

Turun alueen korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien muodostama Ryhmä 40 000 -verkosto kannattaa modernin ja ekologisen raitiotien rakentamista. Opiskelijat ovat olleet jo pitkään ratikan takana ja toivovat valtuustolta vauhtia hankkeen edistämiseksi. “Toimiva julkinen liikenne on tärkeä elementti aidossa opiskelijakaupungissa. Raitiotie mahdollistaisi yhä kasvavien opiskelijamäärien sujuvan liikkumisen myös jatkossa” kertoo Ryhmä 40 000 puheenjohtaja Olli-Pekka Paasivirta. Kannustuksena alueen korkeakouluopiskelijat ovat lahjoittaneet 3.12.2018 Turun kaupunginvaltuustolle joululahjaksi pätkän Tamperelaista raitiotiekiskoa.

Korkeakoulujen kampusalueet ja Kupittaan tiedepuisto tulevat olemaan tulevina vuosikymmeninä yhä merkittävämmässä roolissa työssäkäynti- ja opiskelualueina. Raitiotie vastaa parhaiten alueen kasvun ja kehittymisen tarpeita.

“Tällä hetkellä julkinen liikenne Kupittaan lähellä sijaitseville ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston rakennuksille on riittämätön, etenkin kun otetaan huomioon AMK:n keskittämisen seurauksena syntyvä alueen opiskelijamäärien kasvu. Alueen liikennekapasiteetti on jo nyt venytetty äärimmilleen, vaikka uusi kampusrakennus on vasta valmisteilla. Raitiotiellä voidaan vastata lisääntyvään kysyntään ja samalla yhdistetään turkulaisten korkeakoulujen suurimmat kampukset saman reitin varrelle. Sujuvampaa liikkumista kampuksien välillä tarvitaan jo korkeakoulujen jatkuvasti tiivistyvän yhteistyönkin takia”, korostaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Salmela.

Lisäksi raitiotien rakentaminen edistäisi kaupunkilaisten sujuvaa ja nopeaa liikkumista. Liikkumisvaihtoehtona se on myös superbussia esteettömämpi. Raitiotie pysähtyy raiteiden vuoksi aina samalle etäisyydelle pysäkin korokkeelta, kun taas superbussin tapauksessa etäisyys vaihtelee. “Näin merkittävää uudistusta tehtäessä tulisi huomioida myös liikuntarajoitteiset kaupunkilaiset. Raitikka on saavutettavampi ja näin ollen palvelee paremmin liikuntarajoitteisia ja erityisesti pyörätuolilla liikkuvia ihmisiä.” toteaa TYYn hallituksen puheenjohtaja Inari Harjunemi

Turun oman Kaupunkistrategian mukaan ”onnistuneet liikenneratkaisut ja kaupunginosien tarjoamat palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta, säästävät aikaa ja ovat samalla ympäristön kannalta kestäviä”. Lisäksi Turku on asettanut itselleen tavoitteen olla suomen paras opiskelijakaupunki. Opiskelijoiden näkökulmasta raitiotie lisäisi kaupungin viihtyvyyttä sekä vetovoimaisuutta. Lisäksi se on ekologinen ratkaisu. Näin ollen raitiotie on askel suuntaan, joka edistää kummankin tavoitteen toteutumista.

Turussa 3.12.2018 Ryhmä 40 000 puolesta,

Olli-Pekka Paasivirta
Ryhmä 40 000 puheenjohtaja

Inari Harjuniemi
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Jukka-Pekka Salmela
Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n hallituksen puheenjohtaja

Ina Laakso
Åbo Akademis Studentkårin hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Olli-Pekka Paasivirta, tyy-sopo@utu.fi; Inari Harjuniemi, tyy-pj@utu.fi,  045 3205 125

Kyrie 1 Dark Grey Silver Grey Dark Reflect Black Green Glow 705277-001