Olet täällä

Opiskelijat eivät toistaiseksi kampuksen pysäköintimaksujen piirissä

Jaa +

Uutinen | 2.9.2016

Turun yliopisto ilmoitti kesäkuussa, että pysäköinti kampusalueella muuttuu maksulliseksi alkaen 1.9. Uuden järjestelmän piiriin kuuluvat nykyiset yliopiston henkilökunnalle suunnatut parkkialueet, jotka jaetaan kolmeksi vyöhykkeeksi. Henkilökuntaan kuuluvat voivat tästedes lunastaa käyttöönsä henkilökohtaisia, parkkialueesta riippuen yleisiä tai nimettyjä paikkoja kuukausimaksulla.

TYY on saanut kysymyksiä opiskelijoilta ja järjestöiltä koskien pysäköintijärjestelmän vaikutuksia opiskelijoille. Kyselyjen johdosta asiasta käytiin keskustelemassa yliopiston palvelujohtajan ja tilasuunnitteluassistentin kanssa. Tapaamisessa päädyttiin siihen, että opiskelijoita ei liitetä toistaiseksi kuukausimaksujärjestelmän piiriin, sillä muutoksen ei pitäisi vaikuttaa opiskelijoiden käyttämiin parkkitiloihin. Keskustelua kuitenkin jatketaan loppusyksystä, kun järjestelmää on ehditty testata henkilökunnan kanssa ja paikkojen todellinen tarve selviää. Mikäli henkilökunnalle asetettavat maksut luovat lisäpainetta ilmaisille parkkipaikoille, tilanne arvioidaan uudelleen mahdollisimman pian.

Kuukausimaksullista pysäköintijärjestelmää ei siis tulla ainakaan alkuvaiheessa ulottamaan opiskelijoihin. Opiskelijoiden nykyisin käyttämät parkkialueet, kuten Vatselankadun päässä sijaitseva hiekkakenttä, eivät kuulu järjestelmän piiriin, eli ne pysyvät maksuttomina. Ainoastaan Educariumin takana olevat, merkitsemättömät paikat muuttuvat maksullisiksi. Opiskelijan on mahdollista käyttää maksullisilta alueilta liikennemerkein varattuja paikkoja lyhytaikaiseen pysäköintiin hintaan 0,50 € / tunti. Näille paikoille ei aiemmasta tiedosta poiketen tule aikarajaa, ja pysäköinti on maksullista vain klo 8 ja 16 välillä. Maksu suoritetaan mobiilimaksuna.

Pysäköintiä ja sen valvontaa koskevat kysymykset voi osoittaa tilasuunnitteluassistentti Ari Nurmiselle (ari.nurminen@utu.fi). TYY tiedottaa omissa kanavissaan, jos asiaan tulee opiskelijoita koskevia muutoksia.