Olet täällä

Opiskelijan kesäajan toimeentulo

Uutinen | 29.5.2017

Kesäajan opintotuki

Opiskelija voi saada opintotukea kesäajalle, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja päätoimisesti. Myös kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja lainatakaus. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat eivät voi saada opintotuen asumislisää 1.8.2017 alkaen. Siitä alkaen opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Asumistukea voi hakea jo kesän aikana Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1.

Kesätuen edellytyksenä on riittävä opintomäärä

Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti eli hänellä on oltava riittävästi opintoja. Kesätuki myönnetään opintosuunnitelman perusteella seuraavasti: yhden kuukauden tukea varten tulee suunnitelmassa olla vähintään 5 opintopisteen, kahden kuukauden tukeen vähintään 10 opintopisteen ja kolmen kuukauden tukeen vähintään 15 opintopisteen opinnot. Kesäajan opintotuen voi saada myös, jos valmistelee tutkielmaa tai vastaavaa laajempaa kokonaisuutta tai on opintoihin kuuluvassa harjoittelussa, jos kuukaudessa on vähintään 18 harjoitteluun kuuluvaa kalenteripäivää. Kesäajaksi katsotaan ajalla 1.6.–10.9. suoritetut suoritukset.

Kesäajan opintovaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei siis tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena ja että opintosuoritusten yhteismäärä on riittävä.

Jos lääketieteellisessä tiedekunnassa vuosikurssit alkavat viimeistään 14.8, kurssilaisilla on oikeus elokuun opintotukeen. Näissäkin tapauksissa tuki on haettava normaalisti hakemuksella johon merkitään kurssin alkamispäivä.

Muistathan ilmoittautua kesätentteihin ja sopia kirjallisista kurssien suoritustavoista ajoissa. Suurin osa kesätenteistä järjestetään sähköisesti.

Kesäopintojen tarkistus

Jatkuvaa tukea saavilta opiskelijoilta kesäajan opintosuoritukset tarkistetaan normaalin vuosittaisen opintosuoritusvalvonnan yhteydessä syksyllä, jolloin tarkastelun kohteena ovat opinnot koko edellisen lukuvuoden ajalta. Lisätietoja edistymisen seurannasta löytyy Kelan nettisivulta. Jos opiskelijalle on myönnetty opintotuki vain määräaikaisena, kesän opinnot tarkistetaan seuraavan määräaikaistarkistuksen yhteydessä.

Kesäopintotuen hakeminen

Kesäajan opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin. Opintotuki myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemus on jätetty.

Kesäopintotukea voi hakea Kelasta verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi tai täyttämällä opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Hakemukseen on täytettävä kesäopintosuunnitelma.

Turun yliopiston opiskelijat voivat jättää hakemuksensa opiskelijapalveluihin tai opiskelijapalveluiden postilaatikkoon (päärakennus, pohjakerros, avoinna ma-pe klo 12–14). Hakemuksen voi myös postittaa osoitteella Opintotukilautakunta, 20014 TURUN YLIOPISTO. Raumalla ja Porissa opiskelevat voivat jättää hakemuksensa laitoksen kansliaan, Kelan paikallistoimistoon tai postittaa sen opiskelijapalveluihin.

Lisätietoja:

Turun yliopiston intranetin opintotukisivuilta 

Kelan nettisivuilta

Kelan tiedote 11.5.2017: "Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt!"

Toimeentulotuki

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta opiskella kesällä, etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea Kelasta toimeentulotukea.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on viimesijainen etuus. Viimesijaisuus edellyttää hakijan selvitystä siitä, ettei hän voi saada toimeentuloaan esimerkiksi ansiotyöllä, yritystoiminnalla tai muista tuloista tai varoista. Ennen toimeentulotuen hakemista hakijan tulee huolehtia siitä, että hänelle kuuluvat ensisijaiset etuudet on laitettu vireille esim. opiskelijan tapauksessa opintotuki (mukaan lukien opintolaina). Opiskelijan tulee myös hakemuksessa ilmoittaa, että on hakenut kesätöitä niitä kuitenkaan saamatta.

Huomaathan, että samassa osoitteessa asuva avio- tai avopari ja huollettavat lapset kuuluvat samaan ruokakuntaan, joten myös perheenjäsenten tulo- ja menotiedot tarvitaan, kun haet toimeentulotukea. Myös pankkitilillä olevat varat, osakkeet tai sijoitusrahasto-osuudet ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden.

Toimeentulotuen hakijan on annettava kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Puutteellisesti täytetty ja ilman tarvittavia liitteitä toimitetun hakemuksen käsittely pitkittyy ja hakemus voidaan hylätä (Toimeentulotukilaki 17 § ja Hallintolaki 31 §).

Toimeentulotukea voi hakea Kelasta verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Voit toimittaa myös liitteet verkossa! Liitteeksi riittää esim. selkeä kännykällä otettu kuva.

Lisätietoja:

Kelan nettisivuilta