Olet täällä

Opiskelijan kesäajan toimeentulo

Jaa +

Uutinen | 13.5.2016

Kesäajan opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää säännöllisiin tutkintoon kuuluviin opintoihin myös kesäkuukausille. Kesäopintotuki myönnetään opintosuunnitelman perusteella. Opintosuunnitelmassa opintoja tulee olla vähintään 5 op haettua opintotukikuukautta kohden. Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tukikuukaudelta ei tarvitse tulla määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuukaudelta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että sinulla on opintoja jokaisena tukikuukautena ja että suoritusten yhteismäärä on riittävä, eli jos haet tukea kesä-heinä ja elokuulle, tulee suorituksia olla 15 op edestä. Kesätukea voi hakea myös tutkielman tai vastaavaan valmisteluun (1-3 kk tuki) tai harjoittelun tukemiseen, jos kuukaudessa on vähintään 18 harjoitteluun kuuluvaa kalenteripäivää.

Jos lääketieteellisessä tiedekunnassa vuosikurssit alkavat viimeistään 14.8, kurssilaisilla on oikeus elokuun opintotukeen. Näissäkin tapauksissa tuki on haettava normaalisti hakemuksella johon merkitään kurssin alkamispäivä.

Muistathan ilmoittautua kesätentteihin ja sopia kirjallisista kurssien suoritustavoista ajoissa.  Suurin osa kesätenteistä järjestetään sähköisesti. Tenttitilaan päästäksesi sinun on aktivoitava opiskelijakorttisi tenttitilan kulkuluvaksi. Aktivointi suoritetaan TYYn kansliassa, joka sijaitsee TYYn toimiston remontin ajan yliopiston päärakennuksessa opiskelija- ja hakijapalveluiden yhteydessä. Kanslia on avoinna ma-pe klo 12 -14 (17.6 asti). TYYn kanslia on suljettuna kesällä 20.6-31.7.2016.      

Jos et opiskele kesällä etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea asuinkuntasi sosiaalitoimelta toimeentulotukea. Jos opintosi jatkuvat syksyllä, et voi saada kesällä yleistä asumistukea. Tämä ei koske opiskelijoita, joilla on muutenkin oikeus yleiseen asumistukeen.

Kesäopintojen tarkistus

Jatkuvaa tukea saavilta opiskelijoilta kesäajan opintosuoritukset tarkistetaan normaalin vuosittaisen opintosuoritusvalvonnan yhteydessä syksyllä, jolloin tarkastelun kohteena ovat opinnot koko edellisen lukuvuoden ajalta. Lisätietoja edistymisen seurannasta löytyy Kelan nettisivulta. Jos opiskelijalle on myönnetty opintotuki vain määräaikaisena, kesän opinnot tarkistetaan seuraavan määräaikaistarkistuksen yhteydessä.

Kesäopintotuen hakeminen

Kesäajan opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin. Opintotuki myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemus on jätetty.

Voit tehdä hakemuksen sähköisenä Kelan sähköisessä asiointipalvelussa tai täyttää opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Hakemukseen on täytettävä kesäopintosuunnitelma.

Turun yliopiston opiskelijat voivat jättää hakemuksensa opiskelijapalveluihin tai opiskelijapalveluiden postilaatikkoon (päärakennus, pohjakerros, avoinna ma-pe klo 12-14). Hakemuksen voi myös postittaa osoitteella Opintotukilautakunta, 20014

TURUN YLIOPISTO. Raumalla ja Porissa opiskelevat voivat jättää hakemuksensa laitoksen kansliaan, Kelan paikallistoimistoon tai postittaa sen opiskelijapalveluihin.

Lisätietoja:

Turun yliopiston intranetin opintotukisivuilta 

Kelan nettisivuilta

Kelan tiedote 12.5.2016: "Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt!"

 

Toimeentulotuki

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta opiskella kesällä, etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea asuinkuntasi sosiaalitoimelta toimeentulotukea.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on viimesijainen etuus. Viimesijaisuus edellyttää hakijan selvitystä siitä, ettei hän voi saada toimeentuloaan esimerkiksi ansiotyöllä, yritystoiminnalla tai muista tuloista tai varoista. Ennen toimeentulotuen hakemista hakijan tulee huolehtia siitä, että hänelle kuuluvat ensisijaiset etuudet on laitettu vireille esim. opiskelijan tapauksessa opintotuki (mukaan lukien opintolaina). Opiskelijan tulee myös hakemuksessa ilmoittaa, että on hakenut kesätöitä niitä kuitenkaan saamatta.

Huomaathan, että samassa osoitteessa asuva avio- tai avopari ja huollettavat lapset kuuluvat samaan ruokakuntaan, joten myös perheenjäsenten tulo- ja menotiedot tarvitaan, kun haet toimeentulotukea. Myös pankkitilillä olevat varat, osakkeet tai sijoitusrahasto-osuudet ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden.

Toimeentulotuen hakijan on annettava kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Puutteellisesti täytetty ja ilman tarvittavia liitteitä toimitetun hakemuksen käsittely pitkittyy ja hakemus voidaan hylätä (Toimeentulotukilaki 17 § ja Hallintolaki 31 §).

Toimeentulotuen haku- ja myöntämisehdot voivat vaihdella kunnittain, joten sinun kannattaakin selvittää ne hyvissä ajoin.

Turussa toimeentulotukea voi hakea sähköisesti tai paperihakemuksella. Muistathan tarkistaa liitteet!

Turun kaupunki työllistää jälleen toimeentulotukea hakevia opiskelijoita kesäksi.  Kesällä 2016 kaupunki työllistää 100-110 opiskelijaa. Toimeentulotukea hakevat opiskelijat työllistetään kaupungin eri yksiköihin täysimääräisellä työajalla. Kuukausipalkan suuruus on 1300 euroa ja työsuhteen pituus on 1-2 kuukautta.

Lisätietoja:

Turun kaupungin sosiaalipalveluiden toimeentulotuki-sivuilta

Turun kaupungin toimeentulotuen neuvonnasta