Olet täällä

Opiskelija, muista vastata Kelalle 18.10. mennessä, mikäli sait selvityspyynnön opintojesi etenemisestä

Jaa +

Uutinen | 9.10.2018

Kela lähetti lokakuun alussa n. 15 000 opiskelijalle selvityspyynnön opintojen edistymisestä lukuvuonna 1.8.2017 - 31.7.2018. Selvityspyyntöön on vastattava 18.10.2018 mennessä. Vastauksessa tulee selvittää syyt, joiden vuoksi opintosi eivät ole edistyneet. Voit saada edelleen opintotukea, jos opintosi ovat hidastuneet tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä. 

Aikaisempaa korkeampi määrä selvityspyyntöjä johtuu viime lukuvuonna muuttuneesta edistymisen seurannan lainsäädännöstä:

1. Kyselyn saavat myös oppilaitosta vaihtaneet, koska opintotuella ei ole tarkoitus lukea pääsykokeeseen, eli käytännössä jatkossa voi käydä niin, että viime vuonna esimerkiksi AMK:ssa liian vähän opiskellut ja nyt yliopistoon päässeen opintotuki lakkaa vuoden vaihteessa, Koska tämä on uusi asia joka ei voi tulla voimaan takautuvasti, niin tänä syksynä opiskelija voi vielä selvittää että opintojen vähäisyyteen on syynä alan vaihto ja tästä syystä saada määräaikaisen opintotuen 31.5.2019 asti.

2. Alemman tutkinnon suorittamiskuukauden jälkeen opintojen seuranta alkaa uudestaan alusta. Jos on valmistunut kandiksi esim. 1.3.2018 niin huhti- ja toukokuussa tulee suorittaa 10 op, maaliskuun lopun maisterivaiheen suorituksia ei ole huomioitu selvityspyynnön lähettämisessä

Muista vastata Kelan selvityspyyntöön 18.10.2018 mennessä, sillä vastaamatta jättäminen johtaa opintotuen lakkauttamiseen tai muuttaa tuen määräaikaiseksi.

Korkeakouluopintojen edistymisestä Kelan sivuilla