Olet täällä

Opiskelija, hae kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan

Hakukuulutus | 20.8.2021

Hakuaikaa pidennetty, hae 10.9. mennessä!

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan haetaan opiskelijajäseniä. Turun yliopiston kielikeskuksen johtokuntaan haetaan kahta opiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä 31.8.2024 päättyvälle kaudelle.

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus on Turun yliopiston erillinen laitos. Laitoksen johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa, hyväksyä laitoksen toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin linjaukset ja ohjelmat sekä vuosisuunnitelmat, tehdä kehittämistä koskevia aloitteita ja ehdotuksia sekä päättää resurssien käytön perusteista. Johtokunnassa on opiskelijajäsenten lisäksi edustus kaikista tiedekunnista. Johtokunnassa toimii kaksi opiskelijajäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

HAKUAIKAA PIDENNETTY. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn nettisivuilta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) PERJANTAIHIN 10.9.2021 kello 23.59 mennessä. Hakuajan päätyttyä koulutuspoliittinen asiantuntija tekee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. TYYn hallitus valitsee jäsenet johtokuntaan syyskuussa.

► Hae kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan

Opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi edunvalvontakokemus opiskelijajärjestöissä ja korkeakouluhallinnossa, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, kiinnostus kielten opetuksen kehittämistä kohtaan, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat yliopiston vaalijohtosäännön määrittämässä päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Päätöksellä pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064