Olet täällä

Opintotuki muuttuu - mitä sinun on hyvä tietää?

Jaa +

Uutinen | 19.12.2016

Eduskunta hyväksyi ensi vuoden budjettilakien käsittelyn yhteydessä myös paljon puhutut leikkaukset opintotukeen. Leikkausten lisäksi hallitus siirsi opiskelijat yleisen asumistuen piiriin. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2017. Mikä kaikki siis muuttuu ja miten? Tässä katsaus muutoksiin ja niiden vaikutukseen opiskelijan talouteen.

Muutokset opintotukeen:

 • Ensi vuoden elokuusta alkaen kaikki opiskelijat, myös jo aloittaneet, saavat vähemmän opintorahaa kuin aiemmin. Leikkausten seurauksena opintorahan määrä kuussa laskee aiemmasta 303 - 337 eurosta 250 euroon.
 • Ensi syksynä opintonsa aloittavilla on käytettävissään kaikkiin korkeakouluopintoihinsa 10 tukikuukautta vähemmän, kun kokonaistukiaika leikataan 64 kuukaudesta 54 tukikuukauteen.
 • Myös tutkintokohtaista tukiaikaa nipistetään uusien opiskelijoiden osalta kahdella tukikuukaudella 50 tukikuukaudesta 48 kuukauteen.
 • Opintolainan valtiontakaus nousee 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa.
 • Lainahyvityksessä otetaan jatkossakin huomioon vain 400 euroa opintolainaa kuukaudessa 2500 euron omavastuun jälkeen, vaikka opintolainan valtiontakaus kasvaa 250 eurolla.
 • Opintotuen takaisinperinnän korotus puolittuu 7,5 prosenttiin.
 • Opintotuen tulorajat sidotaan kuluttajahintaindeksiin.

Siirto yleiseen asumistukeen:

 • Siirryttäessä yleisen asumistuen piiriin opintotuen asumislisältä 120 000 opiskelijan asumisen tuen määrä pysyy ennallaan tai kasvaa keskimäärin 59 euroa kuukaudessa.
 • 54 000 tuhannella opiskelijalla asumisen tuki laskee vähintään 25 euroa kuukaudessa. Näiden 54 000 opiskelijan joukosta 22 700 opiskelijalla asumisen tuki laskee vähintään 100 euroa kuukaudessa.
 • 42 000 nykyistä asumislisän saajaa menettää muutoksessa asumistukensa kokonaan.
 • Opiskelijoiden kannalta ongelmallista yleisessä asumistuessa on se, että samassa asunnossa asuvia kohdellaan ruokakuntana, jollei näillä ole erillisiä vuokrasopimuksia. Opintotuen asumislisä on ollut yksilökohtainen. Yleiseen asumistukeen siirryttäessä suurimmat menettäjät ovatkin pariskunnat, joista toinen on opiskelija ja toinen on jo työelämässä.
 • Samassa asunnossa asuvat tulkitaan samaksi ruokakunnaksi myös silloin, jos nämä erillisistä vuokrasopimuksistaan huolimatta ovat yhteisvastuussa asunnon vuokrasta. Suurin osa opiskelija-asuntosäätiöistä tekee jo nykyään solukämpissä asujille täysin erilliset vuokrasopimukset. Sen sijaan yksityisiltä markkinoilta vuokratuissa asunnoissa saattaa olla yhteisvastuulauseke, vaikka vuokrasopimukset olisivat erillisiä.
 • Opiskelijajärjestöt ovat pitäneet siirtoa yleisen asumistuen piiriin opintotuen asumislisää parempana ratkaisuna. Opintotuen asumislisä on ollut riittämätön ja opintosuorituksiin sidottu, eikä sen tasoa ole nostettu sitten vuoden 2005, vaikka vuokrataso on noussut keskimäärin 3 % vuosivauhtia viimeiset kymmenen vuotta. Yleiseen asumistuen myötä opiskelijoiden asumisen tuki muuttuu ympärivuotiseksi, ei ole sidonnainen opintotuen nostamisen kanssa ja vastaa paremmin todellisia vuokrakustannuksia alueilla, joilla vuokrien taso on korkea. Opiskelijoiden asuminen siirtyy muutoksen myötä Opetusministeriön hallinnonalalta Sosiaali- ja terveysministeriöön, jossa sen käyttö koulutuspolitiikan pelinappulana vaikeutuu.

Lue lisää: