Olet täällä

Opintotukeen kaavaillaan suuria muutoksia – miksi opiskelijajärjestöt ovat nyt niin vihaisia?

Uutinen | 25.2.2016

Opiskelijajärjestöt ovat hämmentyneitä ja turhautuneita ristiriidasta Suomen hallituksen puheiden ja toimien välillä. Toimenpiteet eivät vastaa tavoitteita, eikä vaalien alla tehtyjä lupauksia ole hallitusvastuuta kantaessa aikomustakaan pitää, kertoo Turun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Riina Lumme.

Opintotuesta halutaan leikata tämän hallituskauden aikana 70 miljoonaa ja pidemmällä aikavälillä 150 miljoonaa. Kaavailluissa ratkaisumalleissa opintotukea muutetaan lainapainotteisempaan suuntaan pienentämällä opintorahan osuutta tai jopa poistamalla se kokonaan maisterivaiheen opiskelijoilta.

Lisäksi on puhuttu opintotuen tulorajojen nostamisesta, mikä olisi edullista osalle opiskelijoista.

– Tulorajojen nosto ei kuitenkaan vastaa opintotuen alkuperäiseen tarpeeseen ja tarkoitukseen: mahdollistaa päätoiminen opiskelu opiskelijan taustasta ja työtilanteesta riippumatta, painottaa TYYn hallituksen puheenjohtaja Riina Lumme.

Päätoiminen opiskelu ja nopea valmistuminen nostettiin hallitusohjelmassa opintotukiuudistuksen tavoitteiksi.

– Ehdotetut toimet ovat nyt täysin ristiriidassa tavoitteiden kanssa. Näin suurilla leikkauksilla ei mitenkään päästä päätoimista opiskelua tukevaan malliin, Lumme toteaa.

Tutkimusten mukaan opintojen aikainen työskentely hidastaa opiskelua. Lumpeen mukaan Suomen hallitus pyrkiikin toimillaan lähinnä edistämään työskentelyä opiskelun aikana sekä pakottaa opiskelijoita entistä suurempaan lainanottoon.

– Voidaankin kysyä, mitä hallitus oikeastaan haluaa: halutaanko opiskelijan opiskelevan vai tekevän töitä?

Lumpeen mukaan opintotukiuudistus ei myöskään edistä hallituksen norminpurkutalkoita. Uuden järjestelmän luominen toisi nykyisten neljän eri tukijärjestelmän päälle vielä viidennen sekä pakottaisi säätämään kaksi päällekkäistä lakia.

– Opintotukeen on tehty viimeisen viiden vuoden aikana peräti 20 eri muutosta. Opiskelijat ovat jo nykyisellään heikoimmin toimeentuleva väestöryhmä, jolta halutaan nyt leikata paitsi koulutuksen laatua, myös toimeentulon turva, Lumme toteaa.

Opintotuen nosto nykyisestä vajaasta 900 eurosta 1100:aan todellisuudessa lisää opiskelijan velkataakkaa

Opintotukeen kuuluu kolme osaa; opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Vaikka hallitusohjelmassa haluttiin nostaa opintotuen kokonaistasoa, se tarkoittaa tässä tapauksessa opintorahan kutistumista ja lainan osuuden kasvattamista.

Opintolaina on ehdoiltaan edullista, mutta Lumpeen mukaan sen tulisi olla vapaaehtoinen toimeentulon muoto.

– Lainan osuutta nostamalla pakotettaisiin yksi väestöryhmä ottamaan velkaa syödäkseen, ja jätettäisiin kokonainen sukupolvi aloittamaan työuransa epävakailla työmarkkinoilla jopa 30 000 euron velka taakkanaan.

Suomen hallitus ei myöskään lupaa säilyttää lainahyvitysmallia, mikä tekee lainan nostamisesta vieläkin epävarmemman vaihtoehdon.

Opintotuen selvityshenkilönä toimiva Roope Uusitalo ehdotti, että kaikkien opiskelijoiden tulisi ottaa lainaa ja sijoittaa se saadakseen suurimman hyödyn matalista koroista ja lainahyvityksistä. Lumme pitää kommenttia kummallisena.

– Uusitalon kommentti osoittaa, että hänellä ei ole tietämystä opiskelijoiden todellisesta tilanteesta. Toki muutama hyvin pärjäävä opiskelija saattaa tästä vinkistä hyötyä. Opintotuen tarkoitus on olla toimeentulon turva opintojen ajalle, ja moni nostaa sitä jo tällä hetkellä elinkustannuksia kattaakseen, ei huvin vuoksi.

Opiskelijat ovat viime aikoina olleet pakotettuja velkaantumaan opintotuen jatkuvien heikennysten takia. Osa opiskelijoista ei edelleenkään halua velkaa johtuen epävarmuudesta sekä koulutuksen aikana että sen jälkeisessä elämässä.

TYY järjestää bussikuljetuksia suurmielenosoitukseen Helsinkiin

TYY on päättänyt osallistua 9.3.2016 Helsingissä järjestettävään opintotukimielenosoitukseen. TYY tukee opiskelijoiden osallistumista opintotukileikkauksia vastustavaan mielenosoitukseen hankkimalla bussikuljetuksen mielenosoitukseen Helsinkiin.

– Opiskelijan etua on pyritty vaaleista asti edistämään kannanotoilla, mielipiteenilmaisuilla, viestintäkampanjoilla ja päätöksentekijöitä lobbaamalla, mutta siitä huolimatta opiskelijoihin kohdistuvia leikkauksia ei ole peruttu eikä lupauksia pidetty, Lumme painottaa.

– Jos ääni ei tähän asti ole kuulunut edes maan kattavimman vaalikampanjan yhteydessä, on näytettävä konkreettisemmin, miten suureen ja moninaiseen joukkoon nämä leikkaukset iskevät. Opiskelijat eivät ole harmaata massaa, jolta voi leikata aina kun on taloudellisesti tiukkaa.

Lue lisää:

Opintotukimielenosoitus TYYn tapahtumakalenterissa

Bussikuljetus Turusta mielenosoitukseen

Opintotukimielenosoituksen valtakunnallinen tapahtuma Facebookissa

Kysyttävää opintotuen muutossuunnitelmista? Ota yhteyttä:

Miika Tiainen, TYYn hallituksen varapuheenjohtaja
tyy-vpj@utu.fi
044 796 1060

Minttu Naarminen, TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija
tyy-soposihteeri@utu.fi
044 796 1078

Teksti: Hannu Aaltonen
Kuva: TYY
 

Muokattu 26.2. klo 15.20: Lisätty linkki bussikuljetuksiin.