Olet täällä

Opintotukea uhataan jälleen - Nyt on aika vaikuttaa!

Uutinen | 11.3.2015

Eilen tiistaina eduskunta äänesti opintotukioikeuden poistamisesta toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon osalta. Tämä myös siinä tapauksessa, jossa opiskelija ei ole nostanut ensimmäiseen tutkintoon yhtäkään opintotukikuukautta. Lakiuudistus tulisi voimaan vuonna 2016. Äänestys oli tiukka, ja nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdessä! Tiistain äänestys koski lain sisältöä. Tänä perjantaina 13.3.2015 äänestetään uudestaan, ja tällöin on kyse lain hylkäämisestä/hyväksymisestä. 

Nyt on aika näyttää opiskelijoiden joukkovoima!  

Alla on valmis viestipohja, jota pystyy lähettämään suoraan kansanedustajille.  Nyt olisi erityisen tärkeää kontaktoida kansanedustajia erittäin laajalla joukolla. Jokainen viesti merkitsee!  Kansanedustajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.  Erityisesti kannattaa kontaktoida kansanedustajia, jotka ovat puoltaneet lakimuutosta ja opintotuen heikennystä. 

Näin kansanedustajat äänestivät

Vetoomus toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon opintotukioikeuden säilyttämiseksi

Hyvä kansanedustaja,

teille tulee ensi perjantaina päätettäväksi hallituksen esitys toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon opintotukioikeuden poistamisesta. Esitys ei kuitenkaan vastaa sille annettua tehtävää nopeuttaa opintoaikoja ja säästää valtion menoja (säästöesitys 10,5 milj.e.). Myös sivistysvaliokunta on todennut lakiesitykseen liittyvän monia ongelmia. Tässä keskeisemmät:

1. Opintotuen leikkaus aiheuttaa opintoaikojen pidentymistä, kun opiskelija joutuu käymään töissä opiskelunaikaisen toimeentulon turvaamiseksi. Lisäksi valiokunta tekee oikean huomion sanoessaan, että “kahta tutkintoa suorittavan ei kannata suorittaa ensimmäistäkään tutkintoa loppuun ennen kuin toinenkin tutkinto on suoritettu” - jotta ei menettäisi tukeaan. Me opiskelijat tahdomme sinun huomaavan, että tällöin opintoaikojen pidentyessä opintotuen leikkaamisella kaavaillut säästöt menetetään.

2. Valiokunta on lausunnossaan todennut, että toisen tutkinnon suorittamiselle on monia syitä ja ne voivat esimerkiksi liittyä huonoon työllisyystilanteeseen. He ovat oikeassa: Toisen korkeakoulututkinnon suorittamisen syy on usein aiemman koulutusalan heikko työllisyystilanne. Tämä lakiesitys ei jätä mahdollisuutta opiskella työttömyyden kohdatessa. Korkeakoulutettujen työttömyys on nousussa, heitä oli jo viime syyskuussa yli 40 000, ja luku vain nousee! Esitys rajaa huomattavasti yksilöiden mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja muuttuvaan työelämään sopeutumiseen.

3. Lisäksi esityksen mukaan toista korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, vaikka hän ei olisi nostanut ensimmäistä tutkintoa suorittaessa yhtäkään opintotukikuukautta. Tämä on sekä valiokunnan että meidän opiskelijoiden mielestä kohtuutonta. Laki tekee alan vaihdon useimmissa tapauksissa opiskelijalle taloudellisesti mahdottomaksi. Käytännössä esitys tekee mahdottomaksi siirtyä amk-tutkinnon pohjalta yliopistoon.

Vetoamme teihin. Käyttäkää teille suotua valtaa eduskunnassa ja antakaa kansalaisille jatkossakin mahdollisuus kouluttautua. Jo Suomen kansantaloudenkin näkökulmasta on elintärkeää tukea ihmisiä kouluttautumaan mahdollisimman korkealle, puhumattakaan jokaisen inhimillisestä oikeudesta ja mahdollisuudesta kouluttautua. Muistathan, että korkeakoulutetut tekevät tutkitusti pisimmät työurat. Suomi nousee koulutuksella ja osaamisella! Varmistathan perjantaina äänelläsi kouluttautumisen mahdollisuuden jatkossakin ja äänestät hallituksen esitystä vastaan.

Lue myös:

Opintotukimielenosoitus perjantaina Helsingissä – TYY järjestää ilmaisen bussikuljetuksen