Olet täällä

Opintotuen suurista leikkauksista päätetään kuluvan kevään aikana

Jaa +

Uutinen | 12.2.2016

Kuva: Opintotuki indeksiin -kampanja, 2011.

Vuoden 2015 hallitusohjelma toi mukanaan huonoja uutisia opiskelijoiden toimeentulon kannalta. Sipilän hallitus päätti rajuista säästötavoitteista, jotka tulisi toteuttaa opintotukijärjestelmää uudistettaessa.

Hallituksen tavoitteena on samanaikaisesti leikata opintotukimenoista vuoteen 2019 mennessä 70 miljoonaa euroa, ja yhtäältä uudistaa opintotukea niin, että opintorahan, asumislisän ja lainan taso nousee vähintään 1100 euroon kuukaudessa. Pitkällä aikavälillä hallitus osoitti opintotuelle 150 miljoonan euron säästötavoitteet.

Hallitusohjelman julkistamisen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen nimitti Jyväskylän yliopiston koulutuksen taloustieteen professorin Roope Uusitalon opintotuen selvityshenkilöksi valmistelemaan opintotuen tulevaa uudistusta. Selvitystyön tulokset julkaistaan tämän kuukauden lopussa.

Selvityksen tehtävänannon mukaan siihen tulee sisältyä arvio tukijärjestelmän uudistuksen vaikutuksesta opintotuen kustannuksiin, opiskelijoiden toimeentuloon, opintojen kestoon sekä siihen, miten tukijärjestelmä vaikuttaa sosioekonomisilta taustoiltaan erilaisista perheistä tulevien opiskelijoiden hakeutumiseen korkeakouluopintoihin. Uudistuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaan se, että järjestelmän on turvattava mahdollisuus kokopäiväiseen opiskeluun ja kannustaa ripeään valmistumiseen.

On selvää, että näin suurilla leikkaustavoitteilla ei voi opiskelijoiden näkökulmasta odottaa muita kuin kipeitä vaihtoehtoja. Ylioppilaskunnat ovat jo kritisoineet hallitusta annettujen tavoitteiden realistisuudesta suhteessa säästöpaineisiin ja tuominneet mittavat leikkaukset. Opintotukivaikuttaminen on SYL:in ja ylioppilaskuntien vuoden 2016 keskeisimpiä tehtäviä.

TYY viestii uudistuksen etenemisestä ja ylioppilasliikkeen vaikuttamistyöstä jäsenistölleen aktiivisesti seuraavien viikkojen ja kuukasien aikana.