Olet täällä

Opintorahojen indeksitarkistuksista luovutaan

Uutinen | 12.1.2016

Vuosi 2016 tuo mukanaan useita muutoksia Kelan etuuksiin. Muun muassa opintotukeen, yleiseen asumistukeen, lääkekorvauksiin, keliakiaa sairastavien korvauksiin, perhe-etuuksiin sekä vammaistukiin tulee vuonna 2016 muutoksia.

Opintorahojen vuosittaisista indeksitarkistuksista luovutaan. 1.8.2015 voimaan tulleet opintorahojen perusmäärät ovat voimassa toistaiseksi.

Opintotuen myöntäminen kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin muuttuu 1.8.2016 alkaen. Suomen, EU- tai Eta-maan kansalainen voi saada opintotuen, vaikka hän ei olisi asunut Suomessa vähintään kahta vuotta opintojen aloittamista edeltävien viiden vuoden aikana, jos hänellä on muita kiinteitä siteitä Suomeen.

Yleisessä asumistuessa perusomavastuun tulosidonnaisuus kiristyy

Yleisen asumistuen perusomavastuun tulosidonnaisuus nousee 40 prosentista 42 prosenttiin.

Asumistuen enimmäisasumismenot pidetään vuonna 2016 ennallaan. Erikseen maksettavana vesimaksuna hyväksytään 18 euroa kuukaudessa henkilöä kohden, aiemman 19 euron sijaan. Erikseen maksettavina lämmityskustannuksina hyväksytään edelleen sama määrä.

Yleisen asumistuen perusomavastuun tulosidonnaisuuden kiristäminen kohdistuu vuonna 2016 noin 105 000 tuensaajaan. Asumistuen taso alenee heillä arvioiden mukaan keskimäärin 9 euroa.

Pienituloisimpien tuensaajien tukeen tulosidonnaisuuden kiristäminen ei vaikuta. Yksin asuva, täyttä työmarkkinatukea saava henkilö saa jatkossakin tulojen puolesta täyttä asumistukea.

Yleisen asumistuen muutokset liittyvät hallitusohjelman edellyttämiin säästötoimiin. Muutoksilla tavoitellaan yhteensä 22 milj. euron säästöjä yleisen asumistuen menoissa vuonna 2016.

Lisäksi Kelan etuuksiin tulee muun muassa seuraavat muutokset:

  • lääkekorvauksiin 50 euron alkuomavastuu
  • perhe-etuuksiin useita muutoksia
  • keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus poistuu
  • vammaistuet pienenevät hieman.

Lue tarkemmin Kelan tiedotteesta:

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2016

Kysymyksiä?

www.kela.fi/kysy-kelasta

 

Lähde: Kelan tiedote

HA
Image credit: Alf Melin