Olet täällä

Opettajaopiskelijat järjestävät ilmastokasvatuksen luentosarjan Universitas Turku -hankkeen rahoittamana

Uutinen | 9.9.2019

“Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen.”

Muun muassa näin määritellään opetuksen arvopohjaa voimassa olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Aihetta ei kuitenkaan käsitellä opettajankoulutuksessa vielä.

Keväällä 2019 syntyi kahdelle Turun yliopiston opettajaopiskelijoiden ainejärjestölle, Turun Auskultanteille ja OPEXille, idea kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen opintojaksosta, sillä opetussuunnitelmat ja vaatimukset opettajille elävät ajassa. Opettajankoulutus ei aina ehdi vastaamaan koulumaailman kehittyviä tarpeita, jotka syntyvät siitä, että opetusalan tulee seurata ja pysyä mukana yhteiskunnallisessa muutoksessa samalla kun se itse luo muutosta.

Opintojaksolle haettiin tukea Universitas Turku -hankkeesta. Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan yhteisen Universitas Turku -hankkeen avulla tuetaan vuosittain opiskelijoiden itsensä toteuttamia opetusta tai akateemisuutta tukevia projekteja. Yliopiston opetussuunnitelmat eivät aina pysty kattamaan kaikkia alati muuttuvan työelämän tarpeita. Universitas Turku -hanke on loistava osoitus siitä, miten opiskelijat itse tietävät joskus parhaiten, mitä he tarvitsevat. Opintojakson järjestäminen on myös loistava tilaisuus vaikuttaa itse koulumaailman kehitykseen sekä rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Opintojakson kattoteemana ilmastokasvatus

Kestävä kehitys jakaantuu eri osa-alueille; sosiaaliseen, kulttuuriseen, taloudelliseen ja ekologiseen. Haaste huomioida kaikki omassa opetuksessa ja kouluympäristössä on suuri. Opintojakson kattoteemaksi päätimme ottaa ilmastokasvatuksen, koska ilmastonmuutos on kytköksissä kaikkiin muihin kestävän kehityksen osa-alueisiin. Lisäksi kokonaisuudessa on kyse kestävän elämäntavan opettamisesta paitsi tiedon myös taitojen kautta. Opintojakson tavoitteena on antaa opettajaopiskelijoille taitoja huomioida kestävä kehitys omassa opetuksessaan sekä koulun toiminnassa oppiaineeseen ja kouluasteeseen katsomatta.

Opintojakso koostuu asiantuntijoiden luennoista sekä opiskelijoiden kirjallisista töistä. Luennot lähestyvät aihetta monista eri näkökulmista, sillä aiheena ilmastonmuutos on monialainen ilmiö, jota pitää käsitellä paitsi kasvatustieteen myös esimerkiksi luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta.

Opintojakson luennot ovat kaikille avoimia, ja jokainen voi tulla seuraamaan niitä oman kiinnostuksensa mukaan.

Luentoaikataulu

Ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen kaikille avoin opintojakso alkaa lokakuussa 2019 ja kestää helmikuuhun 2020. Kevään luentojen sijainti ja aiheet tarkentuvat syksyn aikana.

keskiviikko 23.10.2019 klo 12-14, Edu1
Ilmastokasvatus koulussa lyhyt instruktio sekä polkupyörämalli ja ilmastokasvatuksen kouluopetus. Hannele Cantell

keskiviikko 6.11.2019 klo 16-18, Edu1
Pitkän aikavälin muutos ihmisen toiminnan seurauksena luonnossa, Timo Vuorisalo

keskiviikko 20.11.2019 klo 14-16, Edu1
Ilmastonmuutos ja arktiset alueet, Jukka Käyhkö

torstai 13.2.2020 klo 12-14
Katriina Siivonen

torstai 20.2.2020 klo 12-14
Ilmastokasvatus tai ilmastonmuutos, aktiivinen kansalaisuus ja kansalaisvaikuttaminen, Jan Löfström

tiistai 25.2.2020 klo 14-16
Ekososiaalinen sivistys, Arto O. Salonen