Olet täällä

OLL: Istumisen vähentäminen korkeakouluympäristössä on vaikeaa

Jaa +

Uutinen | 24.1.2017

Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Ahaa! -tutkimuspalvelun toteuttaman laadullisen tutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat istuvansa liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä nähdään vaikeaksi.

Tampereella toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin vähän liikkuvia korkeakouluopiskelijoita heidän liikuntasuhteestaan. Yhtenä osana tutkimusta selvitettiin opiskelijoiden suhtautumista päivittäiseen istumiseen ja sen tauottamiseen, sillä tutkimusten mukaan liiallinen istuminen on itsenäinen terveysriski ja etenkin korkeakouluopiskelijoilla päivittäistä istumista kertyy runsaasti. Korkeakoululiikunnan barometrin (2013) mukaan mediaanikorkeakouluopiskelija istuu päivittäin 9-10 tuntia, mikä on noin tunnin enemmän kuin aikuisväestö yleisesti.

Kaikki haastateltavat suhtautuivat istumiseen, tai sen vähentämisen haasteeseen samalla tavoin. He tiesivät, että pitkäaikainen istuminen ei ole hyväksi ja osa oli huomannut YTHS: n ja Turun yliopiston istumisen vähentämiseen tähtäävän Pylly ylös-kampanjan elementtejä kampuksella. Opiskelijat kokivat, että he istuivat liikaa ja osa kertoi tuntevansa sen kehossaan. He mielellään istuisivat vähemmän, jos se olisi yksinkertaista. Haastatellut eivät kuitenkaan nähneet istumisen vähentämistä mahdollisena. Istumisen tauottaminen julkisesti koettiin sosiaalisesti outona, eikä luennoilla nähty olevan tilaa seistä. Opiskelijoiden mukaan korkeita pöytätasoja ei ole lähes lainkaan ja heistä oli vaikea kuvitellakaan miten seisomiselle suotuisia rakenteita syntyisi. Näyttää siltä, että vaikka istuminen aiheuttaa jo ongelmia, ei keinoja asian muuttamiseen ole paljon tarjolla.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat osallistuivat myös liikemittarin avulla tehtyyn fyysisen aktiivisuuden objektiiviseen mittaukseen. Mittauksen mukaan opiskelijat istuivat mittausjaksolla paljon (61 – 76 % hereillä oloajasta). Vaikka mittauksen tulokset eivät ole yleistettäviä, tukivat ne silti haastateltavien kertomusta runsaasta päivittäisestä istumisesta.

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä yhtätoista alle terveysliikuntasuosituksen liikkuvaa tamperelaista opiskelijaa Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisessä yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Koko tutkimus on luettavissa täältä:
http://www.oll.fi/wp-content/uploads/2012/09/PIT%C3%84IS-LIIKKUA-ENEMM%C3%84N.pdf

Lisätietoja:

  • Korkeakoululiikunnan asiantuntija Hanne Munter 044 780 0219, hanne.munter@oll.fi
  • Puheenjohtaja Marjukka Mattila 044 780 0211, marjukka.mattila@oll.fi

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL:n edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta.