Olet täällä

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan haetaan varajäsentä

Jaa +

Hakukuulutus | 13.9.2016

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan haetaan varajäsentä 31.12.2017 päättyvälle kaudelle.

Tiedekunnan johtokunta on keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan paikka ja tiedekunnan korkein päättävä elin.

 

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

 

Opiskelijajäsenen haku alkaa tiistaina 13.9.2016. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 25.9.2016 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija laatii valinnasta esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään lausunto kyseisen tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.

 

► Hae varajäseneksi oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

 

Johtokuntien opiskelijajäsenten valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: Aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnossa, tiedekunta- ja ainejärjestöjen lausunto tehtävien täyttämisestä, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

 

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

 

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. 

 

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, p. +358 44 796 1064