Olet täällä

Mitä mieltä olet e-aineistojen lukemisesta? Vastaa kyselyyn

Uutinen | 30.3.2015

Vastaa kyselyyn, jossa kartoitetaan opiskelijoiden mieltymyksiä painettujen ja e-aineistojen lukemiseen.

Aineistoilla tarkoitetaan niin kirjallisuutta kuin artikkeleita tai luennoilla jaettavia aineistoja. Kohderyhmänä ovat perus-, aine- ja syventävien opintojen opiskelijat sekä tohtoriopiskelijat alasta riippumatta.

Vastausaikaa on 17.4. 2015 saakka. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä vastaajaa pysty vastausten perusteella tunnistamaan.

Kysely toteutetaan yhtä aikaa 25 maassa. Suomea koskeva aineisto analysoidaan Suomessa, Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella.

Vastaa kyselyyn