Olet täällä

Miksi opiskelijaa rangaistaan kimppa-asumisesta?

Jaa +

Kannanotto | 27.10.2017

Hallitus suunnittelee niin kutsutun osa-asunnon normin käyttöönottoa yleisessä asumistuessa.

Tämä tarkoittaisi sitä, että jos asut kimppa- tai solu-asunnossa, tai asuntosi koko on alle 20 neliömetriä, saisit vähemmän yleistä asumistukea kuin asuessasi yksin yli 20 neliön yksiössä.

Pidämme muutosta kohtuuttomana ja eriarvoistavana.

Opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Osa-asunnon normi koskisi erityisesti opiskelijoita ja sen on tarkoitus tulla käyttöön 1.1.2018.

Opiskelijoiden siirtoa yleisen asumistuen piiriin ei ole ehditty arvioida ennen kuin tukijärjestelmään tehdään jo uusia muutoksia. Yleisen asumistuen ruokakunta- ja avoliittotulkintojen vuoksi yhteisasuminen aiheuttaa opiskelijoille huolta jo entuudestaan.

Osa-asunnon normi poistettiin yleisestä asumistuesta vuoden 2015 alussa. Silloin tukea haluttiin yksinkertaistaa, helpottaa tuen myöntämistä ja lisätä asukkaiden mahdollisuuksia valita asuntonsa tarjolla olevasta asuntokannasta.

Vuodesta 2015 yleisen asumistuen määrään on vaikuttanut vain asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Nyt prosessin byrokraattisuutta ollaan jälleen lisäämässä.

Osa-asunnon normi heikentäisi edullisimpien asumismuotojen suosiota opiskelijoiden keskuudessa.

Normin piirissä olevien asuntojen kohdalla nykyistä suurempi osa vuokrasta jäisi opiskelijan maksettavaksi. Opiskelijat eivät siis enää voisi parantaa omaa taloudellista tilannettaan minimoimalla asumiskustannuksia omilla asumisjärjestelyillään, kuten asumalla kimppakämpässä tai hyvin pienissä asunnoissa.

Tämä tulee johtamaan kysynnän laskuun edullisemmissa asunnoissa ja ajaa opiskelijoita asumaan kalliimmissa yksiöissä ja kaksioissa. Tämä taas lisää valtion asumistukikustannuksia.

Hallituksen esityksen mukaan normi vaikuttaa noin 12 000 nykyiseen asumistuen saajaan.

Normi asettaa enimmäisasumismenojen tason esimerkiksi Turussa niin alhaiseksi, että jopa omakustannevuokrilla asuntoja tuottavan opiskelija-asuntosäätiön on hankala tarjota normin piirissä olevia asuntoja kyseiseen hintaan.

Tällaiset muutokset opiskelijoiden toimeentulossa voivat johtaa siihen, että valtion tuella rakennetut opiskelija-asunnot eivät enää houkuttele kohderyhmäänsä. Tämä tuskin on linjassa hallituksen säästötavoitteen kanssa.

Hallituksen esityksen mukaan osa-asunnon normin oletetaan tuottavan valtiolle noin neljän miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Uskomme kuitenkin opiskelijoiden käyttäytymismuutosten vuoksi vaikutusten olevan päinvastoin asumistukimenoja lisääviä.

Toivomme suuresti, että osa-asunnon normi poistetaan lakiesityksestä. Osa-asunnon normin käyttöönotto tekisi yleisestä asumistuesta monimutkaisemman ja kannustaisi opiskelijoita asumisratkaisuihin, jotka vesittäisivät normille asetetut säästötavoitteet.

Miika Tiainen

Hallituksen puheenjohtaja

Janne Salakka

Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava

Turun yliopiston ylioppilaskunta