Olet täällä

Meksiko-hankkeen 2015 vuosiraportti valmistunut

Uutinen | 3.5.2016

TYYn kehitysyhteistyöhankkeessa on tehty pitkäkestoista yhteistyötä Wixarika alkuperäiskansojen kanssa Meksikossa. Viimeisin hankejakso vuosina 2014–2016 on keskittynyt tukemaan Jaliscon osavaltiossa, Santa Catarinan alueella, Wixarika yhteisön lukiota ja sen saattamista osaksi Meksikon valtion julkista koulujärjestelmää. Näin opettajat saisivat työstään palkkaa valtiolta. Hankkeen tavoite on siis koulun toiminnan kestävä jatkuminen. Toinen tavoite on yhteistyöorganisaation AJAGIn hallinnollisen kapasiteetin vahvistaminen muun muassa hallintomanuaalin luonnilla ja verkostoitumisella.

Viimeisimmästä raportointivuodesta eli vuodesta 2015 on juuri raportoitu Suomen Ulkoasiainministeriölle, joka opiskelijoiden lahjoitusten ohella rahoittaa hanketta. Hanke eteni monin osin suunnitelmien mukaisesti, mutta joitakin aktiviteetteja jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Tässä hankkeen tuloksia kootusti:

Missä onnistuttiin:

 • Opetusta järjestettiin koulussa koko toimintavuoden ajan.
 • Koulussa työskenteli 5 opettajaa, mutta heistä vain yksi sai säännöllistä palkkaa. Opettajat ovat kuitenkin sitoutuneita opettamaan.
 • Hankkeen avulla maksettiin palkkaa koulun koordinaattorille ja heinäkuun alusta myös puolipäiväiselle koulun johtajalle. Näin mahdollistettiin koulun hallinnointi ja edistetään koulun virallistamisprosessia.
 • AJAGIn osallistui aktiivisesti Santa Catarinan yhteisön kokouksiin.
 • AJAGI loi ja ylläpiti suhteita muihin alkuperäiskansoihin erilaisiin tapahtumiin osallistumalla.
 • Alueellinen verkostoituminen koulutuksen saralla vahvistui, kun monet wixarika-yhteisöt ja naapurikansaan kuuluvat cora-yhteisöt perustivat yhteisen monikulttuurisuusverkoston.
 • AJAGI ja Santa Catarinan yhteisö tekivät yhteistyötä muun muassa ITESOn ja Guadalajaran yliopistojen kanssa.

Mitä haasteita kohdattiin:

 • Virallisen statuksen saaminen koululle ei ole edennyt niin nopeasti kuin on toivottu. Tosin Guadalajaran yliopiston kanssa aloitettu yhteistyö monikulttuurisen koulutusmallin tekemiseksi edistää myös virallistamisprosessia.
 • Hankemaksatukset viivästyivät AJAGIlle väliraportin aikataulun venymisen johdosta.
 • AJAGIn hallintomanuaalia työstettiin, mutta se ei vielä valmistunut.
 • AJAGIn ja muiden yhteisöjen tapaamiset siirrettiin pääasiassa seuraavalle vuodelle.

Vuoden 2016 alussa hankkeelle haettiin jatkoa 31.5.2017 asti, jotta hankkeen pitkäkestoiset tavoitteet voitaisiin paremmin saavuttaa. Ulkoasiainministeriö hyväksyi hakemuksen ja hanke siis jatkuu vielä ensi kevään. TYY kiittää kaikkia opiskelijoita lukuvuoden aikana saaduista lahjotuksista.

Lisätietoja hankkeesta löydät TYYn nettisivuilta ja tarkemmat tiedot hankkeen tavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014 ja 2015 löydät hankkeen vuosiraporteista.

Lisätietoja: Satu Nurmi, Kansainvälisten asioiden asiantuntija, tyy-kvsihteeri@utu.fi

Kuva: Susanna Kujanpää