Olet täällä

Lausunto pyöräilyn kehittämisohjelmasta

Jaa +

Lausunto | 19.1.2018

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää mahdollisuudesta lausua pyöräilyn kehittämisohjelmasta. On hyvä huomata, että opiskelijat ovat yksi eniten pyöräileviä ihmisryhmiä Turussa ja siksi opiskelijoiden kuuleminen pyöräilyn kehittämisessä on erityisen tarpeellista. Mielestämme on tärkeää sekä Turkua kaupunkina että keskusta- ja kampusalueen liikennettä kehitetään kevyen liikenteen vaatimukset tarkkaan huomioon ottaen. Pyöräilymahdollisuuksien edistäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Pyöräilyn kehittämiseen on sisällyttävä myös laadukasta viestintää pyöräilyn hyödyistä ja mahdollisuuksista.

Ohjelman luonnoksessa mainittu rahoitustavoite vaikuttaa kuitenkin maltilliselta verrattuna ohjelmassa läpikäytyihin pyöräilyn positiivisiin vaikutuksiin. Kahdenkymmenen euron vuosittainen tavoite asukasta kohden ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen verrattuna esimerkiksi Helsingin vastaaviin tavoitteisiin. Kunnianhimoisemmalla rahoitustavoitteella pyöräilyn kehittämisestä saatavat hyödyt koko kaupungin toimivuudelle, houkuttelevuudelle ja imagolle olisivat merkittäviä. 

Kärkitoimenpiteissä on paljon kiitettävää. Erityisesti kiinnitämme huomiota kaupunkipyöriin ja pyöräväylien talvikunnossapitoon. Kaupunkipyörät on koettu esimerkiksi jo Helsingissä todella toimivaksi ratkaisuksi tukemaan muita kevyen liikenteen muotoja. Kaupunkipyöräpisteiden tiheysvälin on oltava jatkossa riittävä erityisesti kampusalueella ja ylioppilaskylän läheisyydessä. Pyöräväylien talvikunnossapito on puolestaan tärkeää jotta pyöräilymahdollisuuksia voidaan parantaa ympärivuotisesti. Esimerkiksi Turun kaupungin kokeilu talvipyöräilyn testireitistä on todettu toimivaksi ja sen rahoitusta on syytä turvata myös tulevaisuudessa. Pyöräilyn on oltava turvallista ja sujuvaa ympäri vuoden. 

Yksittäisistä pyöräväylistä kiinnitämme huomiota etenkin Rehtorinpellonkadulle suunniteltuihin muutoksiin. Kehittämisohjelmassa mainittu pyöräilyn siirto Rehtorinpellonkadun yhdistetyltä pyörä- ja jalkakäytävältä pyörätielle toisi merkittävästi sujuvuutta kampusalueen liikenteeseen. Rehtorinpellonkatu ja Hämeenkadun kampuksen viereinen osuus ovat nimittäin kehittämisohjelmassakin mainittujen lukujen mukaan Turun kaikkein vilkkaimmin liikennöityjä pyöräreittejä. Yksittäisistä pyöräväylistä myös Itäisen Pitkäkadun, Humalistonkadun ja Linnakadun suunnitelmat ovat hyvin linjassa turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien ryhmä 40 000 opiskelijoille tekemän kunnallispoliittisen kyselyn kanssa.

Tavoite turvallisten pyöräpysäköintipaikkojen riittävyydestä kohtuullisen matkan päästä on erinomainen. Sen eteen on kuitenkin paikoin paljonkin tehtävää erityisesti kampusalueella jossa pyöräily on erittäin merkittävä tapa liikkua paikasta toiseen. Kupittaan aseman ympäristössä ja kampusalueen läheisyydessä on oltava riittävästi paikkoja jättää pyörä säilytykseen niiltä osin kuin Turun kaupunki hallinnoi aluetta. Se että pyörien säilyttämiseen on varattu riittävästi tilaa ja pyörän noutaminen on sujuvaa lisäävät merkittävästi pyöräilyn mukavuutta.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan puolesta
Inari Harjuniemi,
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja antaa:

varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, viestintä Aliisa Wahlsten
tyy-sopo@utu.fi