Olet täällä

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan haetaan opiskelijaedustajaa

Hakukuulutus | 25.5.2016

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan haetaan varajäsentä 31.12.2016 päättyvälle kaudelle. Tiedekunta johtokunta on keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan paikka ja tiedekunnan korkein päättävä elin.

 

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

 

Opiskelijajäsenten haku alkaa tiistaina 25.5.2016. Ehdokkaaksi asettuminen johtokunnan jäseneksi tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 5.6.2016 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija laatii valittavista esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään lausunto kyseisen tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajan kesäkuun aikana.

► Hae lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

Johtokuntien opiskelijajäsenten valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: Aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnossa, tiedekunta- ja ainejärjestöjen lausunto tehtävien täyttämisestä, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

 

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

 

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. 

 

Lisätietoja:

Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, p. +358 44 796 1064