Olet täällä

Kielikeskus sai opiskelijoilta kehittämisehdotuksia

Jaa +

Uutinen | 20.3.2017

Kielikeskuskysely järjestettiin tänäkin vuonna TYYn ja Turun yliopiston Kielikeskuksen yhteistyönä. Kysely oli auki helmikuussa ja keräsi 195 vastausta. Tulokset esiteltiin Kielikeskukselle 10.3. ja  kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin elokuvalippuja. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille osallistuneille.

Kyselyn tulokset

Yli puolet vastanneista oli aloittanut opintonsa vuonna 2015 tai myöhemmin. Aikaisempina vuosina aktiivisimpia vastaajia ovat olleet matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan sekä humanististen tiedekunnan opiskelijat. Tänä vuonna oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat muodostivat suurimman vastaajajoukon (31%). Muiden prosentit olivat: humanistinen 17%, matemaattis-luonnontieteellinen 16%, lääketiede 15 %, yhteiskuntatieteellinen 12%, kasvatustieteellinen 5 % ja kauppakorkeakoulu 4%. Porista ja Raumalta vastasi muutamia opiskelijoita.

Vastaajien pyydettiin arvioimaan pakollisia ja vapaavalintaisia kieliopintoja, joustavia opintomahdollisuuksia, työelämälähtöisyyttä sekä Kielikeskuksen näkyvyyttä. Mielipiteitä mitattiin asteikolla yhdestä viiteen ja tuloksia vertailtiin aikaisempien vuosien kyselyihin. Lisäksi vastaajien oli mahdollista esittää toiveita sekä kehitysehdotuksia ja antaa sanallista palautetta esimerkiksi kursseista, jotka olivat mahdollisesti nopeuttaneet tai viivästyttäneet heidän valmistumistaan.

Opiskelijat toivovat lisää ruotsinkursseja

Aikaisempina vuosina opiskelijat ovat nostaneet esiin ongelmia läpäistä pakollisia ruotsinkursseja, mikä on hidastanut valmistumista. Kielikeskus onkin lisännyt kursseja ja tilanne vaikutti korjaantuneen. Sen sijaan opiskelijat toivoivat nyt lisää mahdollisuuksia valmistautua paremmin työelämän ruotsinkielen vaatimuksiin.

Opiskelijat olivat myös motivoituneita opiskelemaan kieliä kesäopintoina ja toivoivat voivansa osallistua avoimen yliopiston kielikursseille ilmaiseksi. Peruskurssien toivottiin alkavan syyslukukauden lisäksi myös kevätlukukaudella. Moni toivoi, ettei kursseilla olisi enää nykyisenkaltaista 80% läsnäolopakkoa. Vaikka kieliä voi opiskella itsenäisesti, opetuksen suunnittelun kannalta on kuitenkin tärkeää, että opettaja osaa varautua tiettyyn opiskelijamäärän tunneilla.

Opiskelijoiden viesti pähkinänkuoressa:

  • Ei läsnäolopakkoa, etenkään vapaaehtoisilla kursseilla
  • Useampi ryhmä samaa kurssia, mahdollisuus vaihtaa ryhmien välillä
  • Verkkokursseja tukemaan joustavia opintoja
  • Kursseja myöhemmin iltapäivällä (etenkin lääketieteellisessä tiedekunnassa)
  • Ylimääräisiä ruotsinkursseja parantamaan suullista kielitaitoa
  • Kesäopintoja eri kielistä
  • Peruskurssit alkamaan myös kevätlukukaudella
  • Lisää suullisen kielitaidon kursseja, ei vain kielioppia
  • Lisää näkyvyyttä, edelleen kaikki opiskelijat eivät löydä riittävästi informaatiota kursseista
  • Paremmin tietoa siitä, miten Kielikeskus hyödyntää saamansa palautteen

Avoimet vastaukset ja kehitysideat on lajiteltu tiedekunnan mukaan ja toimitettu Kielikeskukselle anonyymeinä. Kielikeskus vastaa palautteeseen Facebook-sivuillaan sekä TYYn verkkosivuilla ja Facebook-sivulla

Lisätietoja antavat:

Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija: tyy-kvsihteeri@utu.fi

Ali Benkherouf, TYYn hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava: tyy-kv@utu.fi