Olet täällä

Kevään opetusjärjestelyistä on päätettävä yhdessä

Kannanotto | 13.10.2020

Koronavirustilanne jatkuu edelleen, mikä aiheuttaa paineita kevään opetusjärjestelyistä päättämiseen. Keväällä jouduttiin tekemään nopeita ratkaisuja ilman avointa valmistelua, sillä tilanne oli koko yliopistoyhteisölle tuntematon ja uusi. Nyt poikkeustilanne on jatkunut yli puoli vuotta, ja päätöksiä ei pitäisi tehdä ilman riittävää ja avointa valmistelua. Tällaista valmistelua ei ole ollut ja uhkana on, että ennenaikaisesti ja kevyin perustein päätetään jatkaa syksyn opetusjärjestelyitä keväälle. Kevään opetusjärjestelyistä tulee kuulla tiedekuntia ja ylioppilaskuntaa. 
 
Syksyn opetuksen järjestelyt ovat perustuneet johdon ohjeistukseen. Tiedekunnissa johdon ohjeistusta opetuksen järjestämisestä on tulkittu hyvin eri tavoin ja monesti ohjeen sanamuotoa rajoittavammin. Tiedekunnat ovat tulkinneet ohjeistusta tiukasti niin, että vain välttämättömässä tilanteessa on järjestetty lähiopetusta, vaikka lähiopetusta olisi ollut mahdollista järjestää turvallisesti useammin. Tämä on johtanut siihen, että suurimmalle osalle opiskelijoista ei ole tarjottu lainkaan lähiopetusta. Linja poikkeaa esimerkiksi ammattikorkeakouluissa tehdyistä ratkaisuista. Näitä ongelmia ei ole syksyn osalta ratkaistu ja linjan jatkamista keväälle harkitaan parhaillaan.
 
Ylioppilaskunta vastustaa tällaisen päätöksen tekemistä tässä vaiheessa syksyä. Päätös antaisi virheellisen signaalin siitä, että suurella osalla opiskelijoista ei ole syytä olla opiskelukaupungissaan keväällä. Seurauksena opiskelijakulttuuria ja yhteisöllisyyttä olisi mahdotonta ylläpitää edes nykyisellä tasolla. Jos johdon ohjetta tulkittaisiin kuten tähän mennessä, lähiopetusta tarjottaisiin monilla aloilla vasta syksyllä 2021. Lähiopetuksen määrästä tulee viestiä selkeästi sekä tiedekunnille että opiskelijoille. Näin opiskelijoilla on mahdollisuus varautua lähiopetuksen määrään ja sitoutua päätoimiseen opiskeluun.  
 
On selkeitä viitteitä siitä, että pelkkä etäopetus aiheuttaa alenemaa koulutuksen laadussa ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa. Opetuksen järjestämistä kampuksella on perusteltu aiemmin opetuksen pedagogisen laadun varmistamisella, ja tämä peruste on edelleen olemassa. Ylioppilaskunta ymmärtää tarpeen suunnitella ajoissa kevään opetusjärjestelyjä, mutta suunnittelussa on otettava vakavasti opiskelijoiden tarpeet ja yliopiston tehtävät.  
 
TYY esittää, että kevään opetusjärjestelyistä ei linjata ennen yhteisön kuulemista eikä tartuntatautitilannetta tulkita tarpeettoman ennenaikaisesti tai liian rajoittavasti. Ylioppilaskunta katsoo, että pitkäkestoinen poikkeustilanne tulee hyväksyä, ja yliopiston tulee pyrkiä toteuttamaan opetussuunnitelmia mahdollisimman normaalisti. Tartuntoihin liittyvän maineriskin hallinta ei voi olla perustelu tarpeettoman tiukoille rajoituksille.
 
Kevään osalta tulisi linjata, että lähiopetusta järjestetään opiskelijoille aina kun se on mahdollista. TYY pitää tarkoituksenmukaisena linjausta massaluentojen järjestämisestä etänä myös keväällä. Tällöin suuria luentosaleja voidaan hyödyntää lähiopetuksen järjestämiseen turvavälein. Opiskelun helpottamiseksi ryhmätyötilat on avattava, sillä niiden suljettuna pitämiseen ei ole riittäviä perusteluja. Opiskelijoilla on oltava myös mahdollisuus varata yliopiston tiloja. 
 
Opiskelijalle opiskeluaika ei ole vain suoritus, jonka voi kuitata vastaanottamalla tietoa Zoomin kautta. Opiskeluaikaan kuuluu yhteisöllisyyttä, innostavia oppimiskokemuksia, vuorovaikutusta ja erinomaisia oppimistuloksia. Vuosi etäopiskelua on liikaa ja vie yliopiston kauas sen tavoitteista. 
 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja ja kommentteja antavat hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblom (045 3205125, tyy-pj@utu.fi) ja hallituksen koulutuspoliitiikasta vastaava jäsen Camilla Saarinen (tyy-kopo@utu.fi)