Olet täällä

Kestävät uutiset toukokuu 2022

Uutinen | 14.6.2022

TYYn kestävät uutiset alkavat ilmestymään kuukausittain yhteistyössä Turun yliopiston ja Unican kanssa. Kestävät uutiset ilmestyvät joka kuukausi ja niissä kerrataan ajankohtaiset asiat TYYn ympäristösektorilta, Turun Yliopistolta ja Unicalta. Tervetuloa seuraamaan TYYn ympäristösektorin toimintaa!

 

TYYn kestävät uutiset

Ympäristösektorin esittely

TYYn ympäristösektorilla toimii ympäristöstä vastaavan hallituslaisen Veera Pajusen lisäksi kestävästä kehityksestä vastaava työntekijä Vilma Virtanen. Lisäksi ympäristösektoriin kuuluu ympäristösiipi, joka koostuu Turun yliopiston opiskelijoista. Vuosi 2022 ja TYYn sadas vuosi on tärkeä ympäristösektorin kannalta, sillä se on ensimmäinen, kun ympäristösektorille on osoitettu myös työntekijäresurssia.

Ympäristöstä vastaava hallituksen jäsen Veera vastaa myös järjestösektorista TYY:ssä. Asiantuntija Vilma on TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija ja vastaan nimen mukaisesti kansainvälisistä asioista sekä kehitysyhteistyöstä ympäristösektorin lisäksi. Ympäristösiipi toimii mukana sektorilla järjestäen tapahtumia ja osallistuen esimerkiksi keke-viikon järjestelyihin.

TYY allekirjoitti nuorten kannanoton biodiversiteettistrategiasta

Loppuvuodesta 2021 perustettu nuorten biodiversiteettivaikuttajien verkosto valmisteli nuorten yhteistä kannanottoa valmisteilla olevaan Suomen kansalliseen biodiversiteettistrategiaan. TYY lähti mukaan allekirjoittamaan kannanoton. 

 

Reilun kaupan järjestöjen diplomit löytyvät nyt TYYn kansliasta

Reilun kaupan järjestöjen diplomit ovat nyt saapuneet TYYn kansliaan. Oman järjestösi diplomin voit hakea kanslian aukioloaikojen puitteissa. Mikäli järjestösi haluaa olla myös Reilun kaupan järjestö, voit ottaa Veeraan yhteyttä: tyy-ymparisto(at)utu.fi.

 

Turun yliopiston kestävät uutiset

Turun yliopisto rakentaa kestävää kampusarkea

Turun yliopiston kestävän kampusarjen vision mukaan vuonna 2025 Turun yliopiston yliopistoyhteisö on sitoutunut kampusarjessaan kestävää tulevaisuutta rakentaviin periaatteisiin ja toimintatapoihin, kestävä kampusarki on luonnollinen osa yliopistoyhteisön jäsenten toimintaa opetuksessa, tutkimuksessa ja palvelutoiminnoissa ja kampusarjen kestävyyttä edistetään sekä yhteisön sisällä että yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Kestävä kehitys on Turun yliopiston strategian läpileikkaava teema ja tavoitteena on rakentaa toimintakulttuuria, jossa kestävän kehityksen ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden periaatteet toteutuvat koulutuksessa, tutkimuksessa, vuorovaikutuksessamme yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa sekä yliopiston omissa käytännön toimissa. Kestävän kampusarjen toiminnot -työryhmä on laatinut toimintasuunnitelman, jota tullaan toteuttamaan vuosina 2022-2025 kestävän arjen rakentamiseksi yliopiston kampuksilla.

- Turun yliopiston on suuri 25 000 opiskelijan ja työntekijän yhteisö. Edistämällä kestävän kampusarjen ajattelua ja toimintaa yhteisössämme, pystymme vaikuttamaan myönteisesti sekä omaan arkeemme yliopistolla, että yliopiston ulkopuoliseen ympäristöön. Jokainen valinta on vaikuttamismahdollisuus kestävämmän arjen edistämiseksi sekä jokainen askel kohti kestävämpää kampusarkea osaltaan edistää Turun yliopiston kestävän kehityksen työtä ja vie yliopistoa myös lähemmäksi vuoden 2025 hiilineutraalisuustavoitetta, toteaa toimintasuunnitelman tehneen Kestävät kampusarjen teot -työryhmän puheenjohtaja kampuspalvelupäällikkö Anna Vuolle.

Kestävän kampusarjen toimintasuunnitelma valmistunut – kestävän kampusarjen rakentaminen alkaa ruokahävikin vähentämisellä (utu.fi) (intrauutinen)

Kestävän kampusarjen toimintasuunnitelma 2022-2025

 

 Unican kestävät uutiset

Hävikinmittaus Unica ravintoloihin

Unica ravintoloissa startattiin vuosi hävikinmittausten parissa.  Aiemmin ravintoloissa on pidetty kaksi kertaa vuodessa mittausjaksot, mutta nyt mittaaminen tehdään jatkossa joka päivä jokaisessa avoinna olevassa ravintolassa. Hävikinmittaus aloitettiin kartoittamalla välineet sekä toimintatavat  kaikissa ravintoloissamme. Pikkuhiljaa mittausta laajennetaan ja syksyllä on tarkoitus myös kouluttaa henkilökuntaa hävikin saloihin. Tulokset kirjataan ylös ja niiden kehitystä seurataan ravintolakohtaisesti. Tavoitteena on pienentää hävikkiä strategian mukaan 15%. Tähän työhön tarvitaan myös kaikkia asiakkaitamme, joten tehdään yhdessä!

Lue lisää täältä. 

 

Vastuullisia valintoja myös kokoustarjoiluihin

Olimme mukana toteuttamassa AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiviä Turun ammattikorkeakoulun tiloissa EduCityssä marraskuussa 2021. Kaikki tarjoilut tutkimuspäivillä olivat täysin vegaanisia ja mahdollisuuksien mukaan myös kotimaisia.  Tarjolla oli kauden mukaisista paikallisista luomuraaka-aineista valmistettuja ruokia ja Reilun kaupan teetä ja kahvia kauramaidolla. Tilaisuuden toteutuksesta vastasi ravintola Kisälli Kupittaalla ja palaute tarjoiluista oli kiitettävää.

Lue lisää tapahtumasta täältä

 

ILM-merkintä ruokalistoillamme

Tiesitkö, että ILM tarkoittaa ilmastoystävällistä ruokalajia

Seuraamalla ruokalistalla ILM-merkintää pystyt tekemään helposti ilmaston kannalta hyvän valinnan! Merkin saaneen ruokalajin hiilijalanjälki on keskimääräisellä annoskoolla alle 1 kg CO2e per annos.

Lue lisää täältä.