Olet täällä

Kela: Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt

Jaa +

Uutinen | 21.5.2015

Kesällä päätoimisesti opiskelevien kannattaa hakea opintotukea nyt, jotta tuki ehditään myöntää ennen kuin kesäopinnot alkavat. Opintotukea kesäajalle voi hakea helposti verkossa.

Opiskelija voi saada opintotukea myös kesäajalle, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja päätoimisesti. Myös kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja lainatakaus. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Lukio-opiskelijoille ei yleensä voida myöntää opintotukea kesäksi.

Kesätuen edellytyksenä on riittävä opintomäärä

Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti, eli hänellä on oltava riittävästi opintoja. Ammatillisessa koulutuksessa opintoja pitää olla vähintään keskimäärin 3 opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä tukikuukaudelta, korkeakouluopinnoissa yleensä vähintään keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Kunkin korkeakoulun opintotukilautakunta määrittelee tarkemmin, mikä on riittävä opintojen määrä kesätuen saamiseksi.

Kesäajan opintovaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena ja että opintosuoritusten yhteismäärä on riittävä.

Tuen voi hakea helposti verkossa

Opiskelija voi hakea kesätukea joko verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OT 15).

Asiointipalvelun etusivulta näkee yhdellä vilkaisulla, onko hakemus ratkaistu ja milloin tuki maksetaan. Palvelu myös kertoo, jos hakemus on jäänyt lähettämättä tai siitä puuttuu liitteitä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Muut kuin korkeakouluopiskelijat tarvitsevat kesätukihakemuksensa liitteeksi oppilaitoksesta todistuksen kesäopinnoista. Myös tarvittavat liitteet voi lähettää verkossa.

Lue lisää:

www.kela.fi/opintotuki

www.facebook.com/opintotuki

 

Lähde: Kelan tiedote