Olet täällä

Kela: Korkeakouluopintojen edistymisen seuranta muuttuu

Jaa +

Uutinen | 20.3.2018

Jatkossa seuranta koskee koko opiskeluaikaa, ja siinä huomioidaan kaikki korkeakouluopinnot. Muutos parantaa useaa korkeakoulututkintoa samanaikaisesti suorittavien tilannetta. Lisäksi se tuo seurannan piiriin myös keskeytyneiden opintojen suoritukset ja tukikuukaudet.

Kela tarkistaa vuosittain lokakuussa, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Ensi lokakuussa tehtävä seuranta koskee lukuvuotta 1.8.2017–31.7.2018 ja koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Opintojen edistyminen on riittävää, jos opintopisteitä on keskimäärin vähintään 5 tukikuukautta kohti. Seurannassa tarkastellaan edeltävän lukuvuoden tai tarvittaessa koko opiskeluajan keskimääräistä opintopistemäärää.

Lisäksi opiskelijan pitää suorittaa jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä, jotta hän voi saada opintotuen. Uutta on se, että tämä niin sanottu vähimmäissuoritusvaatimus ei koske lukuvuotta, jonka kevätlukukauden aikana opiskelija suorittaa korkeakoulututkinnon. Se ei myöskään koske kevätlukukaudella alkavan koulutuksen ensimmäistä lukuvuotta.

Jos suorituksia ei ole riittävästi, Kela lähettää opiskelijalle selvityspyynnön. Tällöin opiskelija voi kertoa syyt, joiden vuoksi opinnot eivät ole edistyneet. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos opinnot ovat hidastuneet tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä.

Jos opiskelija tietää, ettei opintosuorituksia kerry riittävästi, hän voi perua tai palauttaa opintotukea.

Edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki kotimaisten korkeakouluopintojen suoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 alkaen. Jos opiskelijalla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot lasketaan mukaan: uusien opintojen aloittaminen keskeyttämisen jälkeen ei enää nollaa opintojen riittävää edistymistä. Opiskelija voi kuitenkin vastauksessaan selvittää syyt, joiden vuoksi hän keskeytti aiemmat opintonsa.

Jos opiskelija valmistuu ennen seurantaa, hän on edistynyt opinnoissaan riittävästi. Jos opinnot jatkuvat korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan tutkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Lisätietoja:

► www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot
► Kysy verkossa kysykelasta.kela.fi/
► Opintotuki Facebookissa www.facebook.com/opintotuki