Olet täällä

Kela: Joka viides asumistukea saava opiskelija asuu kimppakämpässä

Jaa +

Uutinen | 6.10.2017

Opiskelijoiden siirtyminen asumistuen piiriin on kaksinkertaistanut kimppa-asujien osuuden tuensaajista. Opiskelijoiden keskimääräinen asumistuki on 310 e/kk.

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Muutoksen yhteydessä Kela arvioi saavansa noin 135 000 uutta yleisen asumistuen hakijaa.

Tällä hetkellä yleistä asumistukea saa noin 129 000 opiskelijaruokakuntaa eli sellaista ruokakuntaa, jossa hakija, puoliso tai molemmat ovat opiskelijoita. Viime vuonna samaan aikaan määrä oli vajaa 19 900. Kela odottaa asumistukihakemusta edelleen noin 25 000 opiskelijaruokakunnalta.

Asumistuki kattaa reilusti yli puolet asumismenoista

Opiskelijoiden keskimääräinen asumistuki oli lokakuussa 310 e/kk. Ennen lainmuutosta opiskelijoiden asumislisä oli enimmillään 202 e/kk. Suuri osa opiskelijoista on siis hyötynyt muutoksesta.

Valtaosa eli 98 % opiskelijaruokakunnista asuu vuokralla, ja asunnon koko on keskimäärin 39 neliötä. Keskimääräinen vuokra oli lokakuussa 510 e/kk. Asumistuki kattaa siis noin 60 % asumismenoista. Asumistukeen vaikuttavat tulot olivat ennen mahdollista ansiotulovähennystä keskimäärin 577 e/kk.

Lokakuun alussa 9 % kaikista yleisen asumistuen saajista asui kimppakämpissä. Viime vuonna samaan aikaan osuus oli 4 %. Opiskelijoiden siirtyminen asumistuen piiriin on kasvattanut kimppa-asujien osuutta yli kaksinkertaiseksi. Opiskelijaruokakunnista 19 % asuu kimppakämpissä.

Hallitus suunnittelee asumistukeen osa-asunnon normia. Esitysluonnoksen mukaan esim. kimppa-asujan asumistuessa huomioitaisiin enintään 80 % koko asunnon enimmäisasumismenoista. Leikkaus koskisi myös pienten, alle 20 neliön yksiöiden asukkaita.

Tuen käsittely pysynyt ripeänä

Yleisessä asumistuessa on kuukauden takautuva hakuaika. Hakemuksen voi tehdä kätevästi Kelan verkkoasiointipalvelussa ja sieltä voi tarkistaa myös oman hakemuksen käsittelyn tilanteen. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Viikolla 39 Kela vastaanotti kaikkiaan 13 000 yleisen asumistuen hakemusta ja ratkaisi 10 700 hakemusta. Keskimääräinen käsittelyaika oli 8 päivää. Käsittelyssä olevien hakemusten määrä oli viikon lopussa 14 200.

Lisätietoja asiakkaalle:
Asumiseen tukea opiskelijalle
Tulojen vaikutus opintorahaan ja asumistukeen
Asumistuen palvelunumero 020 692 201 ma–pe klo 8–17