Olet täällä

Kannanotto: Kohti oikeudenmukaisempaa opiskelijan sosiaaliturvaa

Jaa +

Kannanotto | 12.5.2016

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kannattaa aikomusta siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin. Siirto kohdistaisi asumisen tuen sitä eniten tarvitseville ja yhdenmukaistaisi sosiaaliturvajärjestelmää. Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen tulee kuitenkin valmistella huolellisesti ja samalla pohtia koko järjestelmän kehittämistä.

Opintotuki on ollut jo pitkään riittämätön. Tällä hetkellä monella opiskelijalla sekä opintotuen asumislisä että opintoraha kuluvat pelkästään vuokran maksuun, ja tilanne vaikeutuu entisestään opintotukeen kohdistettujen säästöjen vuoksi. On myös kohtuutonta, että opiskelijalla asumisen tuki on nykyisin sidottu opintojen etenemiseen. Opiskelijakin tarvitsee asuntoa ympäri vuoden, eikä kesällä opiskelu tai työssäkäynti ole aina mahdollista.

Siirto yleiseen asumistukeen korjaisi tilannetta hieman oikeudenmukaisemmaksi. Yleinen asumistuki ottaa paremmin huomioon vuokrakulujen todellisen tason, jolloin esimerkiksi yksin asuvan tuki nousee. Tulevaisuudessa asumisen tuki tulisi kuitenkin laskea yksilökohtaisesti, jotta yhdessä asuvien toimeentulo ei kohtuuttomasti heikkene. Opintotuessa lapsiperheet tulee huomioida huoltajakorotuksella.

TYY näkee, että opiskelijan asumisen tuen siirtäminen samalle viivalle muiden tuensaajien kanssa on oikea suunta. Nykyisin opintotukea hallinnoidaan muista sosiaalitukimuodoista poiketen opetus- ja kulttuuriministeriössä. Toivomme, että yleiseen asumistukeen siirtyminen avaa keskustelun koko opintotuen siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Opiskelijan tukea tulisikin tarkastella sosiaaliturvan muotona, ei koulutuspolitiikan välineenä.

Pitkällä aikavälillä sosiaaliturvaa tulee uudistaa kohti perustuloa. Myös opiskelijoiden tulee kuulua tasavertaisesti perustulon piiriin ja heidät tulee ottaa mukaan mahdollisiin perustulokokeiluihin. TYY toivoo, että aidolla uudistamisella löydetään yhdenvertaisempi ja oikeudenmukaisempi tukijärjestelmä.