Olet täällä

Järjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2022 nyt haettavissa

Uutinen | 7.3.2022

Vuonna 2022 jaettavia toiminta-avustuksia voi nyt hakea. Linkki lomakkeeseen löytyy tästä uutisesta ja TYYn nettisivuilta, joilta on luettavissa myös yleisemmin tietoa avustuksista.

Viimeinen hakupäivä toiminta-avustuksille on torstai 31.3. klo 23.59. Yhdistys voi kuitenkin perustellusta syystä saada lisäaikaa hakemuksen tekemiseen. Lisäaikaa haetaan sähköpostitse vapaamuotoisella hakemuksella (perusteluineen) TYYn järjestö- ja hallintoasiantuntijalle (tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi) 24.3. klo 23.59 mennessä. Viestin otsikoksi "Toiminta-avustuksen lisäaika". Lisäaikaa voidaan myöntää korkeintaan 14.4. asti.

Toiminta-avustusta haetaan täyttämällä hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/7C6ADBEE03A908D8

Hakemukset käsitellään huhti-toukokuun aikana.

Avustusten jakamista ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista.

Kaikkien niiden yhdistysten, jotka ovat saaneet toiminta-avustuksen perusosan ennakkona vuoden alussa, on haettava toiminta-avustusta. Muussa tapauksessa toiminta-avustuksen perusosa tullaan perimään takaisin.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä toiminta-avustuksista, pisteytyksestä tai kriteereistä, voit ottaa yhteyttä avustustoimikunnan puheenjohtajaan Veera Pajuseen (tyy-jarjestot@utu.fi). Mikäli huomaat lomakkeessa teknisiä ongelmia, voit ottaa yhteyttä järjestöasiantuntija Lauri Lahoniittyyn (tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi).

Lisätietoja antaa:

Järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty
tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1065