Olet täällä

Järjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2021 on päätetty

Uutinen | 15.6.2021

TYYn hallitus on kokouksessaan 16/2021 päättänyt vuoden 2021 toiminta-avustusten jaosta. Toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä 81 050 €. Myönnetyt avustukset on nähtävissä TYYn nettisivuilla.

TYY jakaa toiminta-avustuksia järjestöilleen vuosittain. Avustukset myönnetään hakemusta vastaan. Saapunut hakemukset pisteytetään avustustoimikunnan valmisteleman pisteytyskriteeristön mukaisesti. Yksittäisen pisteen arvoksi muodostui tänä vuonna 10,03481422 €. Pisteen arvo saadaan jakamalla TYYn talousarviossa tälle vuodelle varatun toiminta-avustuksen summa kaikkien jaettujen pisteiden yhteenlasketulla summalla. Lisäksi TYY myöntää erikseen Turun ylioppilasteatterille 4 600 € toiminta-avustusta.

Toiminta-avustukset maksetaan järjestön hakemuksessa ilmoittamalle tilille. Lisätietoja avustuksista tai pisteytyksestä voi kysyä avustustoimikunnan puheenjohtajalta Samuli Tähtiseltä (tyy-jarjestot@utu.fi) tai järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityltä (tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi).